Datu bāzes atjaunošana (eksports/imports)

Sākot ar versiju 8.5 2022-06-16-0113 Standard Books atbalsta datu importēšanu / eksportēšanu vairākiem reģistriem.

Standartā tiek piedāvātas sekojošas šablonu formas importam / eksportam

 • Artikuli - reģistrs INVc

 • Darbinieki - reģistrs EPEmpVc

 • Darbinieku līgumi - reģistrs EPContractVc

 • Grāmatojums - reģistrs TRVc

 • Ienākošais rēķins - rēģistrs VIVc

 • Izejošais rēķins - reģistrs IVVc

 • Kontakti - reģistrs CUVc

 • Konti - reģistrs AccVc

 • Maksājumi - reģistrs IPVc

 • Saņemtās preces - PUVc

 • Sākuma summas - reģistrs EPInitAmountsVc

 • Prombūtnes - rēģistrs EPOffWorkVc

 • Pamatlīdzekļi - rēģistrs AT2UnitVc (sākot no versijas 8.5 2022-10-22-0656)

 • jaunus reģistrus var viegli pielikt, to pieprasot uz info@excellent.lv.

Datu Imports

Tehniskās prasības

Lai importētu datus Standard Books sistēmā ir nepieciešama piekļuve modulim “Datu bāzes apkalpošana”.

 1. Jāizveido piekļuvi šim modulim Sistēmas modulī > Iestatījumi > Personu grupas

2. Jāpiešķir konkrētam lietotājam attiecīgo Personas grupu Sistēmas modulī > Rēģistri > Personas

3. Datu importa mehānismu konfigurē Datu bāzes apkalpošanas modulī > Iestatījumi > Datu importi.

Jāaizpildā laukus ar nepieciešamo informāciju un jāimportē iepriekš sagatavoto failu ar datiem (.csv, .tsv, .txt formātā).

Versijai līdz 8.5 2022-10-22-0651 Versijai sākot no 8.5 2022-10-22-0651

 

Ieraksta rindas atsevišķi

→ ieslēdzot šo ķeksi, datu imports un eksports darbosies šādā režīmā:

 • katra ieraksta galvene (Lauka tips: Ieraksts) atradīsies atsevišķā rindā

 • nākamās rindas atbildīs katrai ieraksta rindai (piemēram, rēķina vai saņemtās preces tabulas rindai) ar tās laukiem (matricā ar Lauka tipu Rinda)

 • pēc visām rindām tiks eksportēta tukša rinda, tā atzīmējot konkrētā viena ieraksta beigas

 • nākamā atkal būs galvenes rinda

XLS failā jābūt trīs dažādu tipa rindām - galvenes, rindas un tukšai, kas signalizē, ka ar nākamo rindu sāksies jauns ieraksts.

Lauka nosaukumus (kodus) var atrast Tehniskie parametri modulī > Atskaites > Eksporta/Importa formāts, skatoties datus konkrētam reģistam.

Piezīme 1: gatavojot datus importam jāpārliecinās, ka teksta failā nav tukšu rindu pēc pēdējā ieraksta, jo tas izraisīs tukšu ierakstu izveidošanu
Piezīme 2: ja nav skaidrs, kādam faila formātam būtu jābūt, var sagatavotajam Datu importa formātam veikt eksportu jau eksistējošiem ierakstiem, izpētīt izveidot failu un atbilstoši sagatavot importa failu jaunajiem datiem.

Šablonus var izmantot kā pirmreizējam datu importam, kā arī atkārtotam, lai veiktu dažus labojumus jau esošajos ierakstos sistēmā.

Sākot no 8.5 2022-10-22-0651 versijas Importa šablonu veidošana process tika uzlabots. Vairs nav nepieciešams mēklēt kodus atsevišķi Tehniskie parametri modulī > Atskaites > Eksporta/Importa formāts. Pietiek vienkārši zināt kādu lauka nosaukumu jāievieto ierakstā un izvēlēties no saraksta. Ievietojot vērtību laukā, ieliksies lauka sistēmas nosaukumu (kods), nevis interfeisa nosaukumu - kā mēs redzam lauka nosaukumu kāda apakšsistēmas ierakstā. Tadēļ Komentāra laukā ir iespējams pierakstīt interfeisa nosaukumu.

Lauka nosaukums

 

Importa failu formāts

Importa failus ir iespējams sagatavot Excel programmā (vai kāda citā, analoga programmā, piemēram, Numbers). Sagatavojot tabulas ar nepieciešamiem datiem, šo failu Saglabāt kā … vai Eksportēt uz .csv, .tsv, .txt

Galvenie nosācijumi, saglabājot failu importam, ir:

 • Teksta atdalīšanas veids - Tab-separated values

 • Kodējums - Unicode (UTF-8)

Šeit būs piemēri, kā izveidot importa failu:

 • MAC lietotājiem, kas izmanto Excel programmas analogu

Numbers OpenOffice

 

Google Spreadsheet

*Google spredsheet automātiski paredz kodējums - Unicode (UTF-8)

 

 • Windows 10 lietotājiem, kas izmanto Excel programmu

Atveriet XLS vai XLSX failu > File > Export > Change File Type > Other file types > Text (Tab delimited)

Excel programma pēc noklusēju saglabās failu Kodējumā - Unicode (UTF-8). Bet gadījumam, to var pārbaudīt zem Tools > Web Options > Encoding > Save this document as > Unicode (UTF-8) > OK

Rezultātā izveidosies Importa fails TXT formatā.

Importēto datu dzēšana

Lai dzēstu atsevišķus vai lielāku daudzumu jau ieimportēto datu:

 1. Dzēst katru ierakstu pa vienam

 2. Ja vajadzīgs izdzēst visu vienā dienā ieimportēto, tad varam atjaunot teksta kopiju datu bāzei uz iepriekšējās dienas datu bāzes, un visi šajā dienā importētie dati pazudīs

 3. Modulī Sistēmas > Rutīnas > Apkalpošana > Izdzēst vecos ierakstus > varat izvēlēties periodu, vai reģistru, no kuru ierakstus vēlaties dzēst. 

Datu eksports

Lai eksportētu datus Standard Books sistēmā ir nepieciešama piekļuve modulim “Datu bāzes apkalpošana”.

 1. Jāizveido piekļuvi šim modulim Sistēmas modulī > Iestatījumi > Personu grupas

 2. Jāpiešķir konkrētam lietotājam attiecīgo Personas grupu Sistēmas modulī > Rēģistri > Personas

Datu bāzes apkalpošana ir divi veidi datu (rēģistru) eksportēšanai.

1. Veids

Iestatījumi > Datu imports > izvēlēties jau eksistējošo Datu importa šablonu > Eksports:

GRĀMATOJUMI un PROMBŪTNES

 • Formāts → izpildīsies automātiski, skatoties uz to šablons, kuram rēģistram tiek izmantots

 • Periodu → jāieraksta vai jāizvēlās no piedāvātiem saraksta (funkcija 'Ievietot speciāli')

Rezultātā izveidojas .TXT fails ar grāmatojumiem norādītāja datumā.

Eksporta failus ir iespējams pārnest uz Excel programmu (vai kāda citā, analoga programmā piem. Numbers), tālākai apstrādei, papildināšanai.

 

REALIZĀCIJAS RĒĶINI un IENĀKOŠIE RĒĶINI un SAŅEMTĀS PRECES

Papildus Formāta un Perioda tiek piedāvāta iespēja eksportam atlasīt:

 • Visus (ierakstus periodā)

 • Grāmatotos

 • Negrāmatotos

ARTIKULI

Ir iespējams eksportēt izmantojot parametrus:

 • Klasifikācija

 • Grupa

KONTAKTI

Ir iespējams eksportēt izmantojot parametrus:

 • Klasifikācija

 • Klientu grupa

 • Piegādātāju grupa

DARBINIEKI

Ir iespējams eksportēt izmantojot parametrus:

 • Grupa

 • Departaments

DARBA LĪGUMI

Ir iespējams eksportēt izmantojot parametru:

 • Departaments

KONTI un SĀKUMA SUMMAS

Eksportējās pēc Formāta

2. Veids

Rutīnas > Eksports >Excellent datu eksports

 • Formāts → jāizvelās, atkarīgi no tā, datus no kura reģistra ir vēlme izeksportēt

Rezultātā jāizveidojas .txt fails ar visiem grāmatojumiem sistēmā.