Rokasgrāmata ALGAS modulim

 

Trīs svarīgi soļi, lai Algas modulis strādātu perfekti.

 1. Solis - uzstādīt Sistēmas moduli

 2. Solis - uzstādīt Personāls moduli

 3. Solis - uzstādīt Algas moduli

 

I. Sistēmas modulis

Iestatījumi un Reģistri

1. Pārliecinieties, ka moduļi Personāls un Algas ir pieslēgti modulī Sistēma > Iestatījumi > Konfigurācija > Vertikāles > atzīmēti Algas un Personāls.

Ja šie ķekši nav ielikti, jums jāsazinās ar Excellent Latvia un jāpieslēdz Algas modulis savam programmatūras līgumam.

 2. Pārliecinieties, ka ir visas nepieciešamās pieejas un tiesības, lai strādātu moduļos.

2.1. Modulī Sistēma > Reģistri > Personas - jāpārbauda Lietotāja parametrus (laukā Personu grupas būs atzīmēts, kādas pieejas un tiesības jums ir piešķirtas).

Izveidojiet personas paraksta ierakstu izmantojot izvēlni Veidot - Jauna persona.

Veidojot Jaunu personu Sistēmas modulī, jūs automātiski sniedzat iespēju personai piekļūt sistēmai, tai skaitā visiem Algas moduļa datiem. Ja darbiniekam nav tiesību aplūkot citu darbinieku algas, tad ir nepieciešams attiecīgi slēgt šādas tiesības. Ir pieejamas plašas konfigurācijas iespējas, bet vienkāršākais variants darbiniekiem, kuriem nav nepieciešama piekļuve sistēmai, ir norādīt Starta personas līmenī -  "Bez pieejas"

 • Paraksts – unikāls burtu/ciparu savienojums, ar kuriem persona turpmāk tiks atpazīta sistēmā (piemēram, izveidojot vai apstiprinot kādu dokumentu vai ierakstu). Paraksts varētu būt personas iniciāļi.

 • Vārds – personas vārds, uzvārds 

 • StandardID –  lietotāja e-pasts, ar kuru var autorizēties programmā (piemēram, vk@eco.lv). Vairāk lasiet StandardID lietotāja reģistrācija

 • Izruna

 • Slēgts – atķeksējiet, ja persona vairs nav vajadzīga piekļuve sistēmai, un visas pieejas tai ir liegtas.

 • Nelicenzēts

 

Pieejas sadaļā

 • Personu grupas - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), lai izvēlētos grupu/kodu no Sistēmas > Iestatījuma > Personu grupas ar nepieciešamo sistēmas izmantošanas tiesību līmeni.

 • Starta personas līmenis - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), lai izvēlētos Pilna pieeja vai Bez pieejas.

 • Ierobežotā pieeja

 • Aģentu grupa

 • Valoda - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), lai izvēlētos kodu no Sistēmas > Iestatījumi > Valodas.

 • Klienta ierobežojumi – atkarība no tā, kādu operētājsistēmu izmanto persona var ielikt/nelikt ierobežojumus (Jebkurš klients vai Window/Mac OS/ Android)

 • Kontakta kods

 

Kontu sadaļā

 • Konts - laukā jāieliek avansa norēķinu konts, kurš tiks izmantot avansa norēķinu ierakstu grāmatošanai.

 • Kārtas kods

 • Objekts - personai, ja tā ir darbinieks, var piešķirt objektu, kas palīdzēs atlasīt informāciju par darbinieku vairākās atskaitēs. Vairāk par objektiem lasiet Kā izmantot Objektus?

 • Bankas konts - šeit var nodefinēt darbinieka bankas kontu, tas tiks izmantots darba algas, avansa norēķinu naudas pārskaitīšanai.

 • Banka - izmantojot kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS), jāizvēlas bankas kodu no saraksta, kas ir pieejams Piegādātāji > Iestatījumi >Bankas, kurai pieder personas bankas konts.

2.2. Personu grupas iestatījumu var atrast Sitēma > Iestatījumi > Personu grupas.

Vairāk informāciju skatīties šeit: Lietotāja piekļuves tiesībasII. Personāls modulis


Iestatījumi

2-Darbs iestatījumi 

Iestatījumi palīdz sagatavot pārskatu par darbu, kas ir viena no pieprasītākajām atskaitēm, kuru vēlās redzēt Latvijas Centrālā Statistikas Pārvalde. Lasiet vairāk 2-darbs – Pārskats par darbu

Amata konkursi

Iestatījums ir paredzēts izmantošanai valsts institūcijās, kur ir specifiskas prasības personāla atlasei.

Amatu grupas

Iestatījums tiek izmantots atskaitei 2-darbs - Pārskats par darbu. Informācija svarīga aizpildīšanai Personāls > Reģistri > Darbinieki kartītē, sadaļā Darba attiecības > laukos Oficiālais vai Faktiskais amata ierakstos jānorāda Amata grupu. Pēc noklusējuma programmā jau tiek piedāvāti Amata grupas, kuru numerācija tiek balstīta uz Latvijas Centrālā Statistikas Pārvaldes (CSP) atskaites datiem.

Atvieglojumi/ ieturējumi

Iestatījums (saraksts), kurš apkopo informāciju par visiem ierakstiem reģistrētiem pie Darbinieki > sadaļā Parametri > zem Atvieglojumi / ieturējumi (piemēram, tiesu izpildraksti, piemaksas, procentu likmes aizdevumiem).

Atvieglojumi/ ieturējumi tipi

Iestatījums paredzēts papildu atvieglojumu darbinieku grupas reģistrēšanai. Cilvēkiem ar invaliditāti, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Tas tiek izmantots, lai dati no programmas korekti tika iesniegti EDS sistēmā, paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām.

Atvieglojumi/ ieturējumi tipu kodi tiek izmantoti ierakstos Atvieglojumi/ ieturējumi kā ir redzams bildē augšā.

Papildu atvieglojuma kodi EDS sistēmā paziņojuma par fiziskām personām noformēšanai

090 - Par invaliditāti

091 - Politiski represētai personai, kura saņem pensiju

092 - Politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju

093 - Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš saņem pensiju

094 - Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš nesaņem pensiju

Darbinieku grupas

Ja uzņēmumam ir liels darbinieku štats, labākai uzskaitei, statistikai ir iespējams dalīt un attiecināt darbiniekus konkrētām grupām (piemēram, administrācija, noliktavas darbinieki, mārketinga departaments, cehs Nr.1, utt).

Pēc noklusējuma, ir piedāvāta darbinieku grupa "Administrācija" (ADM). Bet ir iespējams izveidot jaunu grupu, izmantojot Veidot izvēlni Jaunu ierakstu - Darbinieku grupas.

Papildus katrai grupai ir iespējams nodefināt kontus, kuros tiek grāmatoti Algas aprēķina izdevumi.

Ir divi veidi kā iestatīt aprēķina / maksājuma grāmatojumus:

1) Modulis Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupas - katrai grupai ielikt attiecīgos kontus grāmatojumiem.

2) Modulis Algas > Iestatījumi > Operāciju tipu kontējumi - izmantojot šo iestatījumu ir iespējams noteikt kontus grāmatojumiem visiem darbiniekiem, pēc noklusējuma.

Jāizvēlas vienu no variantiem!

Pielietojot abus divus vienlaicīgi, veidosies nepareizi grāmatojuma ieraksti.

Darbinieku klases

Ja ir nepieciešams uzskaitīt vai dalīt darbiniekus vēl sīkāk nekā grupas un departamenti, tad var izmantot šo iestatījumu.

Dokumentu tipi

Dokumentu tipi (iepriekšējais nosaukums - "Rīkojuma tipi" )(A, B, C sadaļas)

Iestatījums, kur var izveidot dokumentu paraugus iesniegumiem, pavēlēm, rīkojumiem un citiem dokumentiem.

Programmā iestatījums tiek aizpildīts pēc noklusējuma. Pēc nepieciešamības to var atjaunot un papildināt, balstoties uz uzņēmuma iekšējo dokumentu aprites kārtību.

Sadaļā A - jāizveido Tips, Nosaukums un izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' no saraksta jāizvēlas Dokumenta tipu.

Atkarīgi no tā, kāds Dokumenta tips tiek nodefinēts, var parādīties papildus iespējas automātiskai darbībai. Piemēram, ja iestatījumā Dokumentu tipi > kolonnā Dokumenta tips ielikt Atvaļinājums (kods ATV), un veidojot Personāls > Reģistri > Dokumenta ierakstu > laukā Rīkojuma tips ielikt Atvaļinājuma kodu (ATV), tad nospiežot pogu Detaļas, sistēma automātiski izveidos Prombūtnes ierakstu konkrētam dokumentam.

 

Sadaļā B - jāizveido Virsraksts un izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' no saraksta jāizvēlas Teksts (modulī Personāls > Iestatījumi > Standarta teksti) un Forma (modulī Sistēma > Reģistri > Dokumentu formas).


Programmā ir iespējams izmantot kā Standarta Dokumenta formas (modulī Sistēma > Reģistri > Dokumentu formas), tā arī Word formas. Par Word Formām lasiet vairāk Word dokumentu formas izmantošana.

 

Sadaļā C - Tipa kods tiek izveidots ņemot pamatā EDS ziņas kodu sarakstu par ziņām par darba ņēmējiem (pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darbā, u.c.). Šajā sadaļā ir iespējams noteikt, vai konkrēto Dokumentu Drukāt vai Nedrukāt.

EDS Eksporta tipi

Iestatījums nosaka kādas grupas ieraksti tiks ņemti vērā veidojot eksporta XML failu iesniegšanai EDS sistēmai. Iestatījums ir aizpildīts un darbojas pēc noklusējuma.

EDS paraugs

Programmā šīs iestatījums (zemāk redzamā rinda) ir aizpildīts pēc noklusējuma.  Šis ir ļoti svarīgs iestatījums, lai sagatavotu korektu eksporta XML failu iesniegšanai EDS sistēmā, atskaitei Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Veidojot Darbinieka kartītes ierakstu, tā rinda automātiski tiks aizpildīta kartītē Darbinieki > sadaļā Nodokļu grupas, tiklīdz tiks aizpildīts galvenes lauks Nodokļu grupa 

EDS Statusa kodi

Programmā pēc noklusējuma ir izveidoti trīs pamata Statusa kodi, kuri atbilst trīs nodokļu grupām, kurām ir piemēroti atvieglojumi vai atšķirīgas sociālās apdrošināšanas likmes no standarta tipa. Iestatījums ir svarīgs korekta eksporta XML faila ģenerēšanai importam EDS sistēmai.

Izglītība

Iestatījums, kurā tiek atspoguļota informācija par darbinieka izglītības iestādēm, saņemtiem dokumentiem pēc izglītības pabeigšanu, mācības periods, kvalifikācija, specialitāte, valsts, kurā tika saņemta izglītība.

Iestatījums ir paredzēts Darbinieka kartītes ātrākai un ērtākai aizpildīšanai.

Informācija atspoguļosies ierakstā Darbinieki > sadaļā Parametri > Izglītība

Izglītības līmeņi

Iestatījums, kurā noteikts izglītības līmenis (pamata, vidējā, augstāka izglītība, utt.).

Informācija atspoguļosies ierakstā Darbinieki > sadaļā Personīga informācija > laukā Izglītības līmenis

Izglītības tipi

Iestatījums, saraksts, kurā tiek nodefinēti izglītības tipi (kursi, universitāte, utt.)

Informācija atspoguļosies ierakstā Darbinieki > sadaļā Parametri > Izglītība ierakstā

Laika klase

Iestatījums nosaka cik daudz stundas, kādās dienās (daba dienas vai brīvdienas) darbinieks/i strādā. Pēc noklusējuma tiks piedāvāti četri standarti Laika klases ieraksti, bet tos var ģenerēt daudz vairāk. Viss ir atkarīgs no uzņēmuma specifikas.

Laika klases ierakstā ir iespējams atzīmēt:

 • darba laika periodu "no...līdz" (piemēram, no 8.00 līdz 17.00 vai no 9.00 līdz 14.00).

 • nedēļas dienas (piemēram, ja darbiniekam standartā ir noteikts 7 darba dienu nedēļa, tad tiks arī atzīmēta sestdiena)

 • Neievietot stundas laika tabulās (Algas > Reģistri > Laika tabulas (darba laika uzskaites tabulas), piemēram, ja ir vēlēšanās vai nepieciešamība laiku (stundas) ievietot manuāli)

 • Tips un Intervāls strādā kopā:

- Tips - dienas tips (Darba diena vai Brīvdiena)

- Intervāls - ņemts no  moduļa Algas > Iestatījumi > Maiņu intervāliLauki dokumentos

Lauki dokumentos (iepriekšējais nosaukums - "Lauki rīkojumos")

Programmā ir iespējams izveidot dažādu standarta dokumentu paraugus ar jau iepriekš sagatavotiem Standarta tekstiem (Personāls > Iestatījumi > Standarta teksti). Standarta tekstos var izmantot laukus no iestatījuma Lauki dokumentos, lai informācija ielasītos no dažādiem reģistru ierakstiem un parādītos dokumentu paraugos automātiski.

Kods - jāizveido koda nosaukumu, kurš vēlāk tiks izmantots standarta dokumentu paraugu tekstos.

Reģistrs un Lauks - lauku nosaka programmas kods, kuru izveido programmētājs. Lai atrasto pareizo reģistru un lauku nepieciešama programmētāja vai konsultanta palīdzība. Programmā pēc noklusējuma jau ir saglabāti dažādi biežāk izmantojamie rīkojumu lauki, kā arī standarta tekstu paraugi.

Komentārs - apraksts, lai vieglāk saprastu koda saturu.

Pārējas kolonnas aizpildīsies automātiski, ja ievietosiet tur kursoru.

 

Piemēram

Standarta teksts izskatīsies šādi. Vairākās vietas tiks pielietoti kodēti lauki.

Veidojot Dokumenta ierakstu, šie Standarta teksta kodētie lauki tiks atšifrēti

Nodokļu grupas

Ļoti svarīgs lauks aizpildīšanai. Nodokļu Grupas iestatījums parāda darbinieka piederību grupai, kurai ir piemēroti atvieglojumi vai atšķirīgas sociālās apdrošināšanas likmes no standarta tipa. Pēc noklusējuma tiek piedāvātas 3 nodokļu grupas:

ST - Darbinieki ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (standarts)

PENSION – sociālās apdrošināšanas likmes pensionāriem

INVAL - sociālās apdrošināšanas likmes invalīdiem

Ir iespēja izveidot jaunu grupu, izmantojot Veidot izvēlni Jaunu ieraksti - Nodokļu grupas

Katram nodokļu grupas ierakstam jānorāda Eksporta kodu no Personāls > Iestatījumi > EDS statusa kodi. Tā ir noteiktā pazīme, ar kādu informācija importēsies EDS sistēmā un tiks atšifrēta elektronisko dokumenta „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” tabulās.

Numuru sērijas

Iespēja veidot speciālo numerāciju Dokumentu / Prombūtnes / Prombūtnes plānu ierakstiem. Ievadiet sēriju, datumus "No ... līdz" un komentāru.

Skaitļu sērijai katru gadu jābūt unikālai, t.i., tā nedrīkst būt tāda pati kā iepriekšējā gadā.

Piemēram, skaitļu sērija 2200001 – 2299999 pieder pie 2022. gada, pirmā ieraksta numurs ir 2200001 un pēdējā ieraksta numurs ir 2299999.

Lasiet vairāk Kā automātiski atjaunot Sēriju numurus, Finanšu gadu un Atskaišu periodus jaunā gada sākumā?

 

Periodisko darbību grupas

Iestatījums nepieciešams Personāls > Reģistri > Periodiskās darbības aizpildīšanai. Pēc noklusējuma programma piedāvās dažus variantus (ierakstus).

Piemēram, apsardzes uzņēmuma darbiniekiem regulāri reizi gadā (vai cita laika periodā) jāatjauno apsarga sertifikātu. 

Personāls > Reģistri > Periodiskās darbības tiek veidots ieraksts tiem darbiniekiem, kuriem konkrēta datumā vai līdz konkrētam datumam jāiziet sertifikāta atjaunošanas procedūru, izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli', lai ieliktu laukā Grupa attiecīgu grupas kodu no iestatījuma Periodisko darbību grupas.

Uz periodiskām darbībām var arī attiecināt regulāro medicīnisko apskati vai potēšanu ,vai kvalifikācijas kursus utt.

 

Personas apliecinošie dokumenti

Iestatījums palīdz ātrāk aizpildīt Darbinieka kartītes datus laukā Personas apliecinošie dokumenti.

 

Pretendentu pieteikumi

Iestatījums tāpat kā iestatījums Amata konkursi ir paredzēts izmantošanai valsts institūcijās, kur ir specifiskas prasības personāla atlasei.

Profesiju klasifikators

Lai iesniegtu Ziņu par darba ņēmējiem uz EDS, Darbinieku kartītē > sadaļā Darba attiecības, tiek aizpildīti lauki Oficiālais amats vai Faktiskais amats (vai abi kopā, ja tie atšķiras), kur Amata ierakstā (Personāls > Reģistri > Amati) laukā Klasifikators tika norādīts Profesiju kods, kas ir nepieciešams iesniegšanai uz EDS.

Atsevišķi profesiju kodus ir iespējams iestatīt Personāls > Iestatījumi > Profesiju klasifikatori.

Lasiet vēl: Kā iesniegt ziņu par darba ņēmējiem uz EDS?

Prombūtnes periodi

Iestatījumā tiek veidoti ieraksti, kuri nosaka, kā rēķināt kompensāciju par konkrēto Prombūtnes veidu. Pēc noklusējuma programma piedāvā vairākus standarta Prombūtnes periodus.

Ir iespējams izveidot jaunu, izmantojot Veidot izvēlni "Jaunu ierakstu - Prombūtnes periodi".

Operācijas tipi (matricā) tiek izmantotās vērtības no Algas > Iestatījumi > Operācijas tipi.

Ienākumu veidi (lauks) tiek aizpildīts no Algas > Iestatījumi > Ienākuma veidi saraksta.

 

Prombūtnes veidi

Prombūtnes veidi (iepriekšējais nosaukums - "Kavējumu veidi")

Iestatījums, kurā tiek definēti dažādi Prombūtnes veidi (atvaļinājumiem, slimības lapām, komandējumiem). Ja esat jauns klients, programma pēc noklusējuma piedāvās vairākus prombūtnes veidus. Kā arī sarakstu ir iespējams papildināt, izmantojot Veidot izvēlni "Jaunu ierakstu - Prombūtnes veidi".

Slimības naudas apmēru nosaka likuma “Par maternitātes un slimību apdrošināšanu” 36. pants – pirmā slimības diena netiek apmaksāta, 2., 3. diena – 75%, no 4. dienas – 80% apmērā.

Kopumā slimības naudas aprēķinam piemēro vidējās izpeļņas aprēķinu. Ja jums ir darba līgumā noteikts summētais darba laiks, proti, darbs tiek organizēts maiņās pēc iepriekš izstrādāta grafika, tad slimības naudu, ievērojot vispārējo regulējumu, maksās tikai par tām slimošanas dienām, kad būtu bijis jāstrādā.

Šo ķeksi Dienu uzskaite pēc maiņu grafika plāna iestatījumā Prombūtnes veidi papildina Algas > Reģistri > Maiņu grafika ierakstā jauns ķeksis Plāns, kura atzīme parādās arī pārskata logā.Piemērs, kā veidosies algas aprēķins ar Slimības A lapas aprēķinu pēc plānota grafika:

 

 1. Algas > Iestatījumi > Maiņu intervāli - izveidot maiņu periodu. Piemēram, jūsu darbinieks katru mēnesi strādā 8 dienas/maiņas pa 12 stundām. Jāizveido Maiņas intervālu ar Kodu 12 (no 8:00 līdz 20:00)

2. Algas > Iestatījumi > Maiņu grupas > sadaļā Intervāli jānorāda periodu kodu 12

3. Algas > Reģistri > Maiņu grafiks > par XXX periodu, jāieliek Maiņu grupa - MAINA12 un jāatķeksē "Plāns", apstiprinām un saglabājam ierakstu.

4. Algas > Reģistri > Prombūtnes > jāizmanto Prombūtnes veidu, kas atbilstu Slimības A lapai un kurā būtu atķeksēts "Dienu uzskaite pēc maiņu grafika plāna".

5. No jau izveidota Algas > Reģistri > Maiņu grafika par XXX periodu, izmantojot Operācijas izvēlnes pogu VEIDOT > Laika Uzskaites Tabulu > par XXX periodu, apstiprinām un saglabājam ierakstu.

6. Algas > Reģistri >Aprēķini > veidojām aprēķinu par XXX periodu.

 

Radinieki

Iestatījums darbojas kā pārskats par visiem darbiniekiem, kurā ir redzami darbinieka radinieki (apgādājamās personas), ievadīti katra konkrētā Darbinieka kartītē > sadaļā Parametri > zem Radinieki

Radinieku tips

Iestatījums, saraksts, piedāvāts pēc noklusējuma.

Reģioni

Iestatījums, saraksts, kurā ir iespējams norādīt visus Latvijas reģionus vai citus teritoriālos apzīmējumus, kas atvieglotu darbinieku adrešu datu ievadi darbinieku kartītēs. Tas bija aktuāls, kad nodokļu grāmatiņās bija ieraksts par reģioniem.

Standarta teksti

Izmantojiet šo iestatījumu, lai izveidotu sarakstu ar Standarta tekstu paraugiem, kurus pēc tam varat izmantot konkrētos attiecību attīstības posmos Klientu, Piegādātāju vai Personāla dokumentāciju veidošanā. 

Piemēram, aizpildot Personāls > Iestatījumi > Dokumentu tipi > nodaļā "B", lauku Teksts (izvēloties teksta paraugu no saraksta), veidojot Personāls > Reģistri > Dokumenti ierakstu, teksts ievietosies automātiski, piespiežot pogu "Teksts".

 

Valodu prasme

Iestatījums darbojas kā saraksts, kurā tiek atspoguļoti visas darbinieku valodu prasmes, ievadītas darbinieka kartītē vai pa tiešo šajā iestatījumā. Sagatavojot iestatījumu Valodu prasmes līmeņiDarbinieka kartītē > sadaļā Parametri > zem Valodu prasmes ir iespējams izveidot ierakstu par darbinieka valodu prasmēm.

 

Valodu prasmes līmeņi

Iestatījums, kurā var noteikt valodas zināšanas līmeni. Dati tiek izmantoti Valodu prasmes ierakstā, lai nodefinētu konkrētas valodas zināšanu līmeni.Reģistri

Departamenti

Ja ir nepieciešams uzskaitīt darbiniekus pēc struktūrvienībām, departamentiem, filiālēm, tad jāizmanto šo iestatījumu. Lauks Departaments arī parādīsies darbinieka kartītes ierakstā.Darbinieki

Reģistrs, kurā tiek reģistrēti un glabāti darbinieki, fiziskās personas un kandidāti. Reģistrā var ielikt filtru, lai redzētu tikai uzņēmuma darbiniekus vai fiziskās personas vai kandidātus vai visas reģistrētās personas vienā sarakstā.

 

Dokumenti

Dokumenti (iepriekšējais nosaukums - "Rīkojumi")

Reģistrs, kurā tiek glabāti un veidoti visi uzņēmuma lietvedības ar personālu saistītie dokumenti. Piemēram, rīkojumi par darbā pieņemšanu, atvaļinājumiem, piemaksām, saliedēšanas pasākumiem, komandējumiem utt.

Dokumentus ir iespējams izdrukāt vai saglabāt PDF formātā.

No tā var veidot darba plūsmas aktivitāti, izveidojot jaunu uzdevumu vai ievietojot informāciju savā kalendārā.

Dokumentiem ir iespējams izveidot apstiprinājuma/parakstīšanas noteikumus, kas var ļoti atvieglot un paātrināt iekšējās dokumentācijas apstiprināšanas procesu.

Izveidotais dokuments kādam konkrētam darbiniekam automātiski parādīsies Algas > Reģistri > Darbinieki > darbinieka/ fiziskās personas kartītes > sadaļā “Rīkojumi”.

Lasiet vairāk Personāla dokumentu veidošana programmā

 

Amati

Reģistrs ir saraksta veidā, kurā var redzēts eksistējošos amatus, kā arī izveidot jaunus.

Dati no reģistra tiek izmantoti Darbinieku kartītē > sadaļā Darba attiecības > laukos Oficiālais amats vai Faktiskais amats (vai abi kopā, ja tie atšķiras), kur Amata ierakstā, laukā Klasifikators tika norādīts Profesiju kods, kas ir nepieciešams, lai iesniegtu Ziņu par darba ņēmējiem uz EDS. Lasiet vairāk Kā iesniegt ziņu par darba ņēmējiem uz EDS?

Dati no reģistra tiek izmantoti arī atskaitei 2-Darbs - Pārskats par darbu. Lasiet vairāk 2-darbs – Pārskats par darbu

Prombūtnes

Prombūtnes (iepriekšējais nosaukums - "Kavējumi”)

Reģistrs, kurā tiek veidoti un aprēķināti atvaļinājumu, slimības lapu un citi prombūtnes izdevumi. Tas pats reģistrs ir modulī Algas > Reģistrs > Prombūtnes

Vairāk skatīties video apmācību: Prombūtnes/Kavējumi 

 

Periodiskas darbības

Reģistrs ir paredzēts izmantot ierakstiem, kuri periodiski vai regulāri atkārtojas.

Piemēram, apsardzes uzņēmuma darbiniekiem regulāri reizi gadā (vai cita laika periodā) jāatjauno apsarga sertifikātu. 

Reģistrā tiek veidots ieraksts tiem darbiniekiem, kuriem konkrēta datumā vai līdz konkrētam datumam jāiziet sertifikāta atjaunošanas procedūru, izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli', lai ieliktu laukā Grupa attiecīgu grupas kodu no iestatījuma Periodisko darbību grupas.

Uz periodiskām darbībām var arī attiecināt regulāro medicīnisko apskati vai potēšanu vai kvalifikācijas kursi utt.

 

Prombūtnes plāni

Šeit tiek veidoti un atspoguļoti darbinieku ieraksti par plānotiem atvaļinājumiem nākotnē.

Ierakstus šeit var veidot pa tiešo (manuāli). Vai, ja uzņēmums kopā ar Standard Books / Standard ERP programmu izmanto Excellent portālu, tad darbinieki var pieteikt atvaļinājumu portālā. No porātla dati automātiski tiek ielasīti programmā.

Vairāk par Excellent portālu skatieties: Excellent Portāla funkcionalitāte
Atskaites (biežāk izmantotās)

2-Darbs - Pārskats par darbu

Viena no pieprasītākajām atskaitēm, kuru vēlās redzēt Latvijas Centrālā Statistikas Pārvalde (CSP).

NB! Atskaites periodam jābūt par ceturksni. Ja periods ir izvēlēts nepareizi, programma radīs paziņojumu Norādiet ceturkšņa periodu.

Lasiet vairāk: 2-darbs – Pārskats par darbu

Darbinieku prombūtnes

 

Darbinieku radinieki

 

Darbinieku saraksts

 

Dokumenti darbiniekiem

 

Uzkrāto atvaļinājumu analīze

Šī atskaite ir pieejama arī modulī Algas > Atskaites > Uzkrāto atvaļinājumu analīze

Uz datumu - jānorāda datumu, uz kuru programmai jāatspoguļo dati

Līgums - ja ir nepieciešams datus aplukot par konkrēto darbinieku, tad norādiet darbinieka līgumu, izveloties no saraksta (Algas > Reģistri > Līgumi)

Departaments - ja ir nepieciešams datus aplukot par konkrēto darbinieku departamentu, tad norādiet departamenta, izveloties no saraksta (Personāls > Reģistri > Departamenti)

Grupa - ja ir nepieciešams datus aplukot par konkrēto darbinieku grupu, tad norādiet grupu, izveloties no saraksta (Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupas)

Papildus uzkrājuma likmes - piemēram, lai atskaite atspoguļotu, cik daudz darba devēja socialo nodokli jānoskaita no uzkrātās atvaļinājuma summas, jāieliek attiecīgo likmi no saraksta (Algas > Iestatījumi > Likmes)

 

Dokumenti

 

Darbinieki

Programma izveido Personas kartīte dokumentu.

Dokumenti

Tā ir viena no iespējām kā izdrukāt kādu dokumentu no programmas. Specifikācijas logā jānorādā Dokumenta kārtas numuru un programma veidos dokumenta Standarta izdruku vai Word formas dokumenta izdruku.

         

Par Word formas dokumentiem lasiet vairāk: Word dokumentu formas izmantošana

 

Laika uzskaites tabeles

Tā ir viena no iespējām, kā izdrukāt Darba laika uzskaites tabulu no programmas. Specifikācijas logā jānorādā Periodu un, ja ir nepieciešams arī Darbinieku/ Darbinieku grupu / Departamentu, un programma veidos dokumenta Standarta izdruku vai Word formas dokumenta izdruku.

   

Par Word formas dokumentiem lasiet vairāk: Word dokumentu formas izmantošana

 

Rutīnas

Eksports

 

EDS - ziņas par darba ņēmējiem

Pieņemot darbinieku darbā, jāizveido Darbinieku kartīti, Algas > Reģistri > Darbinieki. Lasiet vairāk Kā izveidot darbinieka kartīti?

Lauki, kuri tiks iekļauti XML failā importam uz EDS sistēmu ir:

 • Darbinieka personas kods

 • Darbinieka vārds, uzvārds

 • Ziņu kods

Darbinieku kartītē, sadaļā Rīkojumi, uzspiežot Operācijas izvēlni > Veidot rīkojumu

Veidojot Dokumentu, rīkojumu par pieņemšanu darbā (Personāls > Reģistri > Dokumenti), kuru vēlāk ir iespējams izdrukāt vai saglabāt elektroniski un parakstīt. Obligāti jānoradā Rīkojuma tipu, jo tas ir Ziņu kods, kas ir nepieciešams iesniegšanai uz EDS.

Atsevišķi informāciju par Ziņu kodiem ir iespējams iestatīt Pērsonāls > Iestatījumi > Dokumentu tipi.

 • Profesijas kods (no profesiju klasifikatora)

Darbinieku kartītē > sadaļā Darba attiecības, tiek aizpildīti lauki Oficiālais amats vai Faktiskais amats (vai abi kopā, ja tie atšķiras). Svarīgi, lai Amata ierakstā, kuru atsevišķi var iestatīt Personāls > Reģistri > Amati > laukā Klasifikators tiek norādīts Profesiju kods, kas ir nepieciešams iesniegšanai uz EDS.

Atsevišķi profesiju kodus ir iespējams iestatīt Personāls > Iestatījumi > Profesiju klasifikatori.

Lai veidotu eksporta XML failu, dodaties Personāls > Rutīnas > Eksports > EDS - ziņas par darba ņēmējiem.

Aizpildiet nepieciešamus datus un nospiediet OK. Programma izveidos failu, saglabājiet to XML formātā savā datorā un vēlāk importējiet uz EDS sistēmu.

 

2-Darbs

Ir divi veidi, kā izveidot eksporta failu importēšanai Centrālās statistikā pārvaldes mājās lapā :

1. Personāls > Atskaites > 2-Darbs > palaist atskaiti par konkrēto periodu > nospiest pogu Eksportēt atskaiti uz failu. Nospiežot pogu, programma ļaus saglabāt XML failu jūsu datorā.

2. Personāls > Rutīnas > Eksports > 2-Darbs

Importēt 2-Darbs atskaiti Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) mājas lapā var atverot 2-Darbs atskaiti un uzspiežot importēt

Lasiet vairāk: 2-darbs – Pārskats par darbu


III. Algas modulis

Iestatījumi

 

Algu grāmatiņu dati

Algu grāmatiņu dati (iepriekšējais nosaukums - "Neapliekamais minimums")

Kopējais pārskats/reģistrs, kurā tiek atspoguļotas visi neapliekamo minimumu un apgādājamas personas ieraksti darbinieku kartītēs neatkarīgi no perioda.

Iestatījumā var izveidot divu tipu ierakstus:

 1. Darbinieka neapliekamā minimuma summa (ar tipu Neapliekamais minimums un summu laukā Neapl.min)

2. Darbinieka apgādībā esošās personas (ar tipu Apgādājamais un vārdu, uzvārdu laukā Neapl.persona)

Pastāv iespēja importēt datus programmā no EDS sistēmās. Vairāk lasiet: Algas nodokļa grāmatiņu datu imports no EDS

Algu lapiņas uz e-pastiem

Algu lapiņas uz e-pastiem (iepriekšējais nosaukums - “E-pastu sūtīšana”)

Izmantojot šo iestatījumu, ir iespējams nodefinēt Algu lapiņas izsūtīšanu. Iestatījumā jāieliek:

Sūtītājs - e-pasts, no kura tiks sūtīta informācija

Standarta teksts - kas parādīsies izsūtāmajā e-pastā. Teksta paraugu var iepriekš sagatavot modulī Personāls > Iestatījumi > Standarta teksti un izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' , lai ievietotu tekstu no saraksta.

Pievienot algu lapiņu pie e-pasta - iestatījums kalpo kā noklusējuma vērtība apkalpošanas specifikācijas logā (Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Algu lapiņas uz e-pastiem).

 • Ja ķeksis ir ielikts, tad veidojot e-pastu darbiniekam, algu lapiņas (PDF) tiks pievienotas e-pastam.

 • Ja ķeksis nav ielikts, tad tiks nosūtīts tukšs e-pasts, kurā, protams, var pielietot Standarta tekstu ar laukiem ?Name? (darbinieka vārds), ?Period? (aprēķina periods) un ?Link? (saite uz portālu). Izmantojot norādīto e-pasta saiti, darbinieks pats varēs aplūkot savu algas lapiņu Excellent portālā.

Lasiet vairāk: "Kā nosūtīt algu lapiņas darbiniekiem uz e-pastu?"

 

Algu parametri

Šis ir galvenais iestatījums, kurš ļauj nodefinēt pamata nosacījumus, kuri tiks pielietoti visiem darbiniekiem pēc noklusējuma.

Darbiniekiem, kam tiks pielietoti nosacījumi atšķirīgi no standarta iestatījumiem Algu parametros, tos ir iespējams nodefināt (ielikt papildus) katra darbinieka līgumā atsevišķi (modulis Algas > Reģistri > Darbinieku līgumi). Ir iespējams norādīt papildus informāciju vai mainīt kādu no iestatījumiem balstoties uz parakstīta darba līguma nosacījumiem (piemēram, darba laika stundas, stundas likmi, utt.)

 

Sadaļa - Aprēķins

 

Lauki aizpildīšanai:

Datus laukos ir iespējams aizpildīt izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' vai uzspiežot uz lupu.

Lauka nosaukums

Apraksts

Etalona vērtība

Aprēķina formula

jāieliek formulu algu aprēķinam no Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas)

XALGA

Fiziskās personas formula

jāieliek formulu algu aprēķinam no Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas). Tiek izmantota atsevišķa formula, piemēram, lai uztaisītu aprēķinu honorāriem/ autoratlīdzību personām/ uzņēmumu līgumiem, situācijām, kuras nav paredzētas standarta algas formulā (XALGA)

XUZNLIG

Bruto operāciju tips

tiek pielietots kods no moduļa Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots algas aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā izdrukai

BRUTTO

Neto operāciju tips

tiek pielietots kods no moduļa Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots algas aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā izdrukai

NETTO

Darba likmes tips formulā

 

 

Vidējo algas stundu tips

 

 

Minimālās algas konstantes

jāieliek kodu no Algas > Iestatījumi > Konstantes, kas atbilstu minimālās algas aktuālai vērtībai

MINALGA

Atvaļinājuma dienu skaits periodā

Ikgadējā atvaļinājuma laikā darba devēja apmaksāto 20 dienu skaits izriet no vairākām Darba likuma (DL) normām. Darbiniekam ir tiesības uz 4 nedēļu ilgu kalendāro atvaļinājumu, neskaitot svētku dienas. Tātad kopumā tās ir 28 kalendārās dienas – 20 darba dienas un 8 brīvdienas.

*Darbiniekam ir iespējams piešķirt vairāk neka 20 atvaļinājuma dienu, vairāk lasiet: Kā darbiniekam programmā nodefinēt vairāk nekā 20 atvaļinājuma dienas?

20

Maksimālais uzkrāto dienu skaits

kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu.

9999999999,00

Vidējā aprēķina dienas

laukā jāieliek dienas apzīmējumu/ kodu no Algas > Iestatījumi > Dienas aprēķinos, kas atspoguļotu reāli nostrādāto dienu skaitu (bez slimības periodiem, atvaļinājumiem utt)

DD

Vidējais aprēķina mēnešu skaits

saskaņā ar Darba likuma visos gadījumos, kad darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām

6

Pamatalgas vidējais aprēķinātas dienas

jāieliek dienas apzīmējumu/kodu no Algas > Iestatījumi > Dienas aprēķinos, kas atspoguļotu kopējo darba dienu skaitu mēnesī

DD

Uzkrātās atvaļinājuma dienas

jāieliek kodu no moduļa Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi ierakstu, kas vēlāk tiks izmantots aprēķinos.

UZKRATV

 

 

 • Atjaunot aprēķina periodu - atzīmējot šo, programma veicot algas aprēķinu, automātiski paņems pilno periodu (piemēram, no 01.01.2020 līdz 31.01.2020). Ja šīs ķeksis nav atzīmēts, tad aprēķinā būs iespējams manuāli norādīt periodu. (piemēram, no 01.01.2020 līdz 15.01.2020, ja kādu iemeslu dēļ darbinieks strādāja īsāko periodu)

 • Pārrēķinot aprēķinu dzēst vecās rindas - veicot algas aprēķina pārrēķinu, automātiski tiek dzēstas rindas no iepriekšēja aprēķina. 

 • Aprēķinā ievietot visus nodokļu atskaites aprēķina tipus - veicot algas aprēķinu, aprēķinā tiks atspoguļoti visi algas formulas XALGA tipi. Pēc noklusējuma, šīm ķeksim jābūt vienmēr atzīmētam.

Vidējā alga

 • Vidējās algas salīdzināšana ar aktīvo mēnesi - vidējās algas aprēķinā pārbauda, vai vidējā alga nav mazāka par līguma algu. Ja ir, tad par vidējo algu ņem līguma algu.

 • Vidējās algas aprēķins par lielāku periodu - pēc noklusējuma periods ir 6 mēneši. Ja sešu mēnešu laikā darbiniekam nebija aprēķināta alga, tad programma automātiski paņems lielāku periodu.

 • Vidējās algas aprēķins pēc konstantes - programma pielietos konstanti no Algas > Iestatījumi > Konstantes, kas atbilstu minimālās algas aktuālajai vērtībai (MINALGA - 620 EUR 2023.gadā). Ja aprēķinātā vidējā (vidējā alga pēc aprēķina, piem. 11,77) ir mazāka par minimālo vidējo summu (minimālā vidējā alga, piem. 13,48), tad aprēķinot prombūtnes kompensāciju tiks ņemta vērā lielākā vērtība.

 • Stundu uzskaites vidējās algas aprēķinā - jāatzīmē, ja ir nepieciešams veikt vidējās algas aprēķinu pēc stundām, nevis dienām. Visiem darbiniekiem, pēc noklusējuma, vidējās algas aprēķinam tiks izmantota stundu vidējā izpeļņa. Ja šo aprēķinu ir nepieciešams veikt tikai konkrētām darbiniekam, tad Algas > Reģistri > Līgumi > sadaļā Papildu jāatzīmē Stundu uzskaite prombūtnes aprēķinā.

 • Vidējās algas aprēķins pa objektiem - ja vēlaties algu izdevumus sadalīt pa objektiem (projektiem, izdevumu centriem), tad jāatzīmējiet šo opciju. Kā arī ir nepieciešams visus Operācijas tipus (Algas > Iestatījumi > Operācijas tipi), kuri piedālās algas aprēķinā, Ļaut sadalīt pa objektiem .

 • Vidējam aprēķinam izmantot tekošo mēnesi, ja nav nostrādāti 6 mēneši - ja darbinieks ir nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem, tad dienas vai stundas vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par nostrādātajām dienām vai stundām, tās kopsummu dalot attiecīgi ar šajā periodā nostrādāto dienu vai stundu skaitu (piemēram, Ja darbinieks ir pieņemts darbā 2021. gada 1. aprīlī un tiek atbrīvots no darba 2021. gada 14. maijā, tad vidējo izpeļņu rēķina par visu darba attiecību periodu (maijs arī tiek ņemts vērā).

Atvaļinājums

 • Atvaļinājumā neiekļaut brīvdienas- pēc noklusējuma šī pozīcija ir atzīmēta, kas nozīmē, ka atvaļinājuma aprēķinā figurē tikai darba dienas

 • Izmantotais atvaļinājums pēc galvena laika klases - algu parametros var norādīt galveno laika klasi, kas tiks izmantota skaitot darbinieku izmantoto atvaļinājumu (piemēram, darbinieka laika klase rāda, ka viņš strādā 4 darba dienas nedēļā, bet atvaļināju skaita pēc 5 darba dienām nedēļā)

 • Neiekļaut svētku dienas papildu atvaļinājumā - iestatījums netiek izmantots (tiks izņemts ārā)

 • Uzkrātais atvaļinājums ievietojas pēdējā mēnesī - pēc noklusējuma šī pozīcija ir atzīmēta, lai, kad darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nebūs izmantojis, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pēdējā darba dienā.

 

Sadaļa - Citi parametri

Lauki aizpildīšanai:

Datus laukos ir iespējams aizpildīt izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' vai uzspiežot uz lupu.

Lauka nosaukums

Apraksts

Etalona vērtība

Algas konts

jāieliek kontu, uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatots algu aprēķins

5610

Fiziskās personas konts

jāieliek kontu, uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatots aprēķins par honorāriem/ autoratlīdzībām / uzņēmumu līgumiem

 

Summas priedēklis

ļauj ievadīt speciālu vērtību kopsummai. Dokumenta formās var veidot lauku priekš kopsummām, piemēram “PRIEDEKLIS_IZMAKSAI” iebūvētajās formās vai “F_PRIEDEKLIS_IZMAKSAI” Word formām.

tot

Korekcijas priedēklis

korekcijas nāk no Algas > Iestatījumi > Koriģētie aprēķini (pieejami tikai Standart ERP). Var ievadīt vērtības, kas nāk no koriģētajiem aprēķiniem (līdzīgi kā kopsummām)

kor

Bez korekcijas priedēklis

korekcijas nāk no Algas > Iestatījumi > Koriģētie aprēķini (pieejami tikai Standart ERP). Var ievadīt vērtības, kas nāk no koriģētajiem aprēķiniem (līdzīgi kā kopsummām). Ievadīs summu bez koriģētā aprēķina summām.

bkor

Procentu priedēklis

ļauj ievadīt speciālu vērtību kopsummai, bet rindu līmenī

prc

Laika klase pirms svētku

jāieliek kodu no moduļa Personāls > Iestatījumi > Laika klase, kas atbilstu darba stundu grafikam pirms svētku dienām

PIRMS

Aktivitāšu klases laika tabulām

Noklusējuma laika klases filtrs apkalpošanai “Veidot laika tabeles no aktivitātēm". Jāieliek kodu no moduļa CRM > Iestatījumi > Aktivitāšu klases. Lasiet vairāk Kādam nolūkam izmantot CRM moduli?

 

Laika apaļošana akt.laikam

Noklusējuma laika klases filtrs apkalpošanai “Veidot laika tabeles no aktivitātēm", noapaļošana stundām (cik daudz decimāldaļas atstāt aiz komata)

 

Parāda uzskaitīšanas sākuma datums

var noteikt, lai veidojot algu maksājumus neskatās par X datumu vecākus aprēķinus

 

*DDZ eksporta grupa

*Darba Dēvēja Ziņojums. jāieliek kodu no moduļa Personāls > Iestatījumi > EDS eksporta kodi. Laukam jābūt aizpildītam, savādāk programma neizveidos XML failu korekti.

DV

Neapliekamā min. tips

jāieliek kodu no Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā

MIN

Neapliekamā min. dienas

jāieliek kodu no Algas > Iestatījumi > Dienas aprēķinos kā tiek rēķinātas dienas neapliekamā minimuma pielietošanai

PKD

Apgādājamo tips

jāieliek kodu no Algas > Iestatījumi > Konstante, kas atbilst atvieglojumam par apgādājamām personām

APG

Apgādājamo dienas

jāieliek kodu no Algas > Iestatījumi > Dienas aprēķinos kā tiek rēķinātas dienas apgādājamās personas kompensācijas pielietošanai.

PKD

Dok.formula rindām

Algu aprēķinu un izmaksu saraksta dokumentā (! strādā tikai standartam, iebūvētajām formām) var izmantot formulu, piemēram “sum(IIN,SOCDD,SOCDN)”, kas izvadīs summu no šiem 3 Operācijas tipiem

sum

Dok.formula kopsummām

tas pats, kas Dok.formula rindām, tikai kopsummām

sumt

 • Pieprasīt departamentu darbinieka līgumā - veidojot Algas > Reģistri > Līgumi ierakstu, programma automātiski pieprasīs aizpildīt lauku Departaments

 • Pieprasīt amatu darbinieka līgumā - veidojot Algas > Reģistri > Līgumi ierakstu, programma automātiski pieprasīs aizpildīt lauku Amats

 • Ierobežotas pieejas rīkojumiem (dokumentiem) - ļauj visiem darbiniekiem izmantot Personāls > Reģistri > Dokumenti ar ierobežotu piekļuvi - redzot tikai savus Dokumentus.

 • Kontrolēt darbiniekus laika tabulās - laika tabulās un laika tabulu plānos, saglabājot ierakstu, notiek pārbaude, vai ierakstā esošo darbinieku līgumi ir aktīvi (līgums nav izbeidzies) konkrētajā periodā

 • Pārnest prombūtnes uz nākamo mēnesi, ja beigu datumi sakrīt ar aprēķinu - prombūtne tiks rādīta nākamajā aprēķinā, ja beigu datums prombūtnei ir tāds pats, kā aprēķina beigu datums

 • Pieprasīt nodokļu grupu darbiniekam - veidojot Algas > Reģistri > Darbinieki ierakstu, programma automātiski pieprasīs aizpildīt lauku Nodokļu grupas

 • Ievietot teksta kodu, ievietojot nodokļu grupu - tiklīdz Algas > Reģistri > Darbinieki ieraksta galvenē tiks aizpildīts lauks Nodokļu grupa, programma automātiski aizpildīs rindu Algas > Reģistri > Darbinieki > sadaļā Nodokļu grupas (EDS paraugs)

 • Kārtot darbiniekus pēc vārda, uzvārda - strādā visos Eksportos un Dokumentos, veidojot Algu maksājumus, Laika tabulas, Maiņu grafikus, Vidējās algas aprēķinā

 • Algu aprēķina atskaitē ievietot uzņēmuma informāciju - kontrolē, vai laižot Algas > Atskaites > Algu aprēķini uz exceli, failu vai buferi, tiks pievienoti uzņēmuma rekvizīti sākumā un paraksta personas beigās

 • Brīdināt, ja piemaksas ieraksts ir par vairāk kā vienu mēnesi - ja ieraksts ir izveidots par vairāk kā vienu mēnesi, tad lietotājs tiks brīdināts. Piemaksas datuma lauki aizpildās balstoties uz to, kas tiek norādīts matricā. Matricā var netīšām savadīt citu mēnešu piemaksas, tāpēc var tikt atspoguļots lielāks periods.

 • Ļaut ievadīt darbiniekus ar vienādu personas kodu - piemēram, gadījumā, kad vienas darba attiecības ir izbeigtas, tika veidotas citas darba attiecības un Darbinieka kartītes ierakstu jāveido no jauna.

 • Veidot/atļaut personu ieraksts - veidojot jauna darbinieka kartītes ierakstu, programma automātiski izveidos ierakstu Sistēmas > Reģistri > Persona tiklīdz jaunam darbiniekam tiek izveidots līguma ieraksts (Algas > Reģistri > Līgumi). Sistēma > Reģistri > Personas ierakstā numuram tiek izmantots tas pats numurs kā Darbinieka kartītes ierakstam. Aizpildot Personas ierakstu no darbinieka kartītes tiks paņemta informācija: vārds uzvārds, p/k, banka, bankas konts, objekts. Izveidojot Personas ierakstu, Alga > Reģistri > Darbinieka kartītē > sadaļā Per.info > automātiski tiek aizpildīts lauks Lietotāja kods.

 • Neveidot papildustundas no aktivitātēm - noklusējuma vērtība apkalpošanai “Veidot laika tabeles no aktivitātēm", kas neveidos Laika tabulās papildstundu rindas no aktivitātēm, bet ievietos visu laiku kā pamatdarbu.

 • Laika tabulā ievietoto tikai apstiprinātas aktivitātes - noklusējuma vērtība apkalpošanai “Veidot laika tabeles no aktivitātēm", kas kontrolē kāda tipa aktivātes likt Laika tabulā - tikai apstiprinātās vai arī neapstiprinātās

 

Prombūtnes izmaksas sākuma datums

 • Prombūtnes sākuma datums

 • Pirmā kalendāra diena pirms sākuma datuma

 • Pirmā darba diena pirms sākuma datumaSadaļa - Noklusējuma vērtības

Lauki aizpildīšanai:

Datus laukos ir iespējams aizpildīt izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' vai uzspiežot uz lupu.

 • Grāmatojuma komentārs - piemēram, "Algu aprēķini" - tas parādīsies laukā Teksts pēc automātiskas grāmatojuma izveidošanas

 • Samaksas veids - atkarībā no uzņēmuma finanšu līdzekļu formām (bank1, bank2, kase utt.) var iestatīt, kā tiks izmantots konkrēts banks vai banka konts algu apmaksai. Iestatījumu Samaksa veids var atrast moduļos Piegādātāji / Realizācija > Iestatījumi> Samaksas veidi.

 • Izmaksu tips - kods no moduļa Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi (IZMAKSAI), kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā

 • Formula DDZ (darba dēvēja ziņojums) - formula tiek ņemta no Algas > Iestatījumi > EDS eksporta parametri

 • Formula nerezidentiem IIN - formula tiek ņemta no Algas > Iestatījumi > EDS eksporta parametri

 • Formula Paziņojumam par FP (fiziskām personām) - formula tiek ņemta no Algas > Iestatījumi > EDS eksporta parametri

 

Nodokļu grāmatojuma datums

 • Šodiena

 • Aprēķina perioda pēdējā dienā - stāv vienmēr pēc noklusējumaSadaļa - Laika tabula

Lauki aizpildīšanai:

Datus laukos ir iespējams aizpildīt izmantojot funkciju 'Ievietot speciāli' vai uzspiežot uz lupu.

 • Summas operāciju tips - kods no Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi (pēc noklusējuma vērtība ir aizpildīta no Etalona parauga datiem), kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā. Piemēram, "STUNDA - Darba alga" var izmantot vienu kodu līguma algām (konkrēta summa mēnesī), bet citu kodu - algām, kur ir summētais darba laiks.

 • Laika operāciju tips - kods no Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā. Piemēram, "STUNDUSK - Nostrādāto stundu skaits".

 • Dienu operācijas tips - kods no Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi, kas tiks izmantots aprēķina formulā, kā arī dokumenta formas veidošanā. Piemēram, "LTDIENAS - Laika tabulas dienas".

 • Laika klase - kods no Personāls > Iestatījumi > Laika klase. Piemēram, 8 stundu darba diena, kas tiks piemērots visiem darbiniekiem.

 • Stundas likme - kods no Algas > Iestatījumi > Likmes. Piemēram, 6,7 EUR stundā, kura tiks piemērota visiem darbiniekiem.

Pārējās rindas ir domātas ekstra stundu (virsstundu, svētku stundu, nakts stundu, svētku virsstundu, svētku nakts stundu) aizpildīšanai

 • Summas operāciju tips - pēc noklusējuma vērtība tiks aizpildīta no Etalona parauga datiem

 • Laika operāciju tips - pēc noklusējuma vērtība tiks aizpildīta no Etalona parauga datiem

 • Dienu operācijas tips - pēc noklusējuma vērtība tiks aizpildīta no Etalona parauga datiem

 • Laika klase - būs noteicošā vertībaLaika tabulu logs

 • Šaurs - ja atzīmētsiet šo iespēju, laika tabulas (Algas > Reģistri> Laika tabulas) dienu izvietojums būs redzams divas sadaļās A un B (15 dienas katrā)

 

 • Plats - ja atzīmēsiet šo iespēju, laika tabulas dienu izvietojums būs redzams sadaļā A (31 diena). Pēc noklusējuma ir ieslēgts šis variants. 

Sadaļā - Lietotāja lauki

Aktivizēt lietotāja laukus aprēķinos - ja tiks aktivizēts šis lauks, visi Operāciju tipu (lauku nosaukumu) vērtības tiks atspoguļotas Algas > Reģistri > Aprēķini ierakstā atsevišķās rindās, speciāli tām paredzētajā vietā.Sadaļa - Lietotāja dienas

Aktivizēt lietotāja laukus aprēķinos - ja tiks aktivizēts šis lauks sadaļā - Lietotāja lauki, tad visu dienu ieraksti no sadaļas Lietotāja dienas tiks atspoguļoti Algas > Reģistri > Aprēķini ierakstā kā atsevišķās rindās > sadaļā Dienas.

 

Darba nespējas veidi

Lai importētu darbinieku darba nespējas lapu datus no EDS sistēmas Standard Books un Standard ERP programmā, jāsagatavo šo iestatījumu.

Veids kolonnā – jāieliek darbinieka darba nespējas lapas tipu, kuru nosaka VID EDS (A, B)

Grupa kolonnā – jāieliek, izvēloties no saraksta, prombūtnes veidi, kurš atbilstu darba nespējas lapas tipam. Atsevišķi prombūtnes veidu sarakstu var atrast Personāls > Iestatījumi >Prombūtnes veidi

Lasiet vairāk: Kā importēt darbinieku darbnespējas lapu datus programmā?

 

Dienas aprēķinos

Pēc noklusējuma iestatījums ir aizpildīts ar Etalona parauga datiem, ierakstiem, kuri nosaka, kā tiek uzskaitītas noteiktās dienas periodā.

Kods - dienas apzīmējums saīsinātā veidā

Lauka nosaukums aprēķinā - dienas koda izskaidrojums

Lauka nosaukums nodokļu formulā - dienas kods, kā šī diena tiks izmantotā Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulās) > Algas formula (XALGA)

Darbība -

Dienas tips - jāizvēlas uz kādu dienu tipu atteiksies Darbība

Kods (trešā kolonna matricā) - tiek izmantots kods no Personāls > Iestatījumi > Prombūtnes veidi, kas secīgi izpilda vairākus nosacījumus.

Perioda kods (vērtība matricā) - tiek izmantots kods no Personāls > Iestatījumi > Prombūtnes periodi

 

EDS eksporta parametri

Iestatījuma aizpildīšana, ir svarīga, lai programma varētu sagatavot eksporta XML failus tadām atskaitēm kā:

 • Darba devēja ziņojums

 • Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām

 • IeIeN pārskats par izmaksām nerezidentiem

vēlākām importam EDS sistēmā.

Pēc noklusējuma, parauga ieraksti atskaitēm ir nodefinēti un gatavi lietošanai.

Vairāk lasiet: Kā iestatīt Darba devēja ziņojumu (DDZ) EDS eksporta parametrus?

 

Ienākumu veidi

Iestatījuma aizpildīšana, ir svarīga, lai programma varētu sagatavot korektu eksporta XML failu atskaitei Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām importam EDS sistēmā. Atskaitē ir svarīgi norādīt ienākuma veidu, kuru ieguva darbinieks.

Pēc noklusējuma programmā ir pieejami divi ienākuma veidi:

 • Darba algai (kods 1001)

 • Ienākumi no uzņēmuma līguma (kods 1008)

VID mājas lapā var atrast ienākuma veida kodu sarakstu Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi.

 

Konstantes

Iestatījums, kurā tiek izveidoti ieraksti dažādu veidu atvieglojumiem, ierobežojumiem vai kādai citai statiskai vērtībai, balstītai uz likumdošanu.

Tā kā Konstantes tiek izmantotas atalgojuma aprēķinu formulā, ir svarīgi iestatījumā norādīt aktuālās vērtības.

 

 

Laika tabulas (kopsavilkums)

Šo iestatījumu izmanto kā alternatīvu Laika tabulai (Algas > Reģistri > Laika tabulas) gadījumos, kad jāievada dati, piemēram, par izpildīto gabaldarbu. Tie ir gadījumi, kad nav vajadzības aizpildīt detalizēti cik dienu/stundu darbinieks ir nostrādājis, bet jānorāda tikai kopējo dienu/stundu/darbu daudzumu un izmaksas summu.

Šeit ir iespējamās variācijas atkarībā no situācijas.

 

Lasiet vairāk: Kā veikt aprēķinu akordalgai?

 

Laika tabulu kodi

Kodi tiek izmantoti Iestatījumā Laika tabula (kopsummas). Laika tabulas kodā var nodefinēt nosācijumus dažādu stundu uzskaitei (arī virsstundām, svētku, nakts, utt. stundām).

 

Likmes

Iestatījumā pēc noklusējuma tiek izveidotas aktuālās stundas un nodokļu likmes tekošajā aprēķinu un atskaišu periodā (piemēram, Darba dēvēja sociālais nodoklis , Darba nēmēja sociālais nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, minimālā stundu likmes).Līguma paraugs

Iestatījumā ir iespējams izveidot vienu kopīgu līguma (darba līguma) paraugu, kuru programma pielietos, veidojot jaunu darbinieka līgumu pēc noklusējuma.

Matricas paraugā tiek izmantotas divu tipu rindas:

 • Uzstādīt - ievietojot Operācijas tipu tāda veida datiem, kuru tiek izmantoti konstanti (piemēram, darbinieka līgumalga).

Tā kā paraugs tiks izmantots visiem jauniem līgumiem, nav obligāti jāaizpilda kolonnu ar Vērtību. Summa tajā tiks aizpildīta saskaņā ar katra darbinieka līguma nosacījumiem individuāli.

 • Aprēķināt - ievietojot Operācijas tipu tāda veida datiem, kuri tiks aprēķināti Algu aprēķinā (piemēram, Uzkrātā atvaļinājuma summa iepriekšējo mēnesis).

Šeit nav nepieciešams aizpilda Vērtības lauku, jo tā vērtība nav konstanta un mainīsies kopā ar Algu aprēķina vertībām.

Lasiet vairāk:

Kā aprēķināt algu darbiniekam, kurš grib pielietot 23% IIN?

Kā algu aprēķinā un grāmatojumā iekļaut uzkrātā atvaļinājuma vērtības?

 

Līgumu izmaiņas

Iestatījums, kurā tiek atspoguļoti visi darbinieku līguma izmaiņu ieraksti neatkarīgi no perioda.

Ja darbinieka līgumā tiek mainīti kādi nosacījumi (piemēram, atalgojuma vērtība, pievienots kāds Objekts, nomainīts Departaments utt.), visas izmaiņas jāizpilda caur Līgumu izmaiņas iestatījumu vai no darbinieka Līguma > sadaļā Līguma izmaiņas > Operācijas menu > Veidot līguma izmaiņu ierakstu

Ierakstā jāatspoguļo tikai to informāciju, kura mainās.

 

Maiņu grupas

 

 

Maiņu intervāli

 

Maiņu parametri

 

Nodokļa atskaites (formulas)

Iestatījums, kur glabājas standarta formulas (PVN - pievienotas vērtības nodiklim , XALGA - algu aprēķinam) un dažādas atskaites pēc noklusējuma.

Ir iespējams izveidot jaunas formulas dažādu aprēķinu un atskaišu ģenerēšanai.

Noklusējuma maiņas

Iestatījumā ir iespējam nodefinēt katram Departamentam vajadzīgās maiņas katrai dienai.

 

Piemēram, uzņēmumā ir 3 aktīvi pārdevēji, un katram no viņiem ir noteikts darba laiks (Laika klase, kura ir ievietotā darbinieka līguma ierakstā, sadaļā “Laika tabulas”, laukā “Laika klase”.)

Jānis Bērziņam darba laiks ir četras dienas nedēļā noteiktajā laikā. Atsevišķi Laika klasi var iestatīt modulī Algas > Iestatījums > Laika Klases

Pārdavējam Kirilam Ivanovam ir cits darba grafiks.

 1. Personāls > Iestatījumi > Noklusējuma maiņas izveidojām ierakstu PARD (Noklusējuma maiņas Pārdošanas nodaļai), kur katrai dienai ir nodefinēts, cik daudz cilvēku un kādam laika periodam tie ir vajadzīgi.

Ievietojam Departamentu, mūsu piemērā PAR (Pārdošanas nodaļa)

Obligāti atzīmējam ierakstu kā Aktīvs.

Aizpildām nedēļas dienas ar plānotajām maiņām un cilvēku skaitu.

Pirmdienai ir vajadzīgi:

 • 2 pārdevēji laika periodam 09:00-14:00 (Maiņu intervāls D1). Atsevišķi iestatījumu ir iespējams nodefinēt modulī Algas > Iestatījumi > Maiņu intervāli

 • 2 pārdevēji laika periodam 14:00-19:00 (Maiņu intervāls D2)

 • 1 darbinieks laika periodam 19:00-22:00 (Maiņu intervāls N1)

 • 1 darbinieks laika periodam 21:00-23:00 (Maiņu intervāls N2)

Pēc tāda paša principa ieplānojam darbu pārējam nedēļas dienām. (otrdienai, trešdienai …. svētdienai)

 

 1. Algas > Reģistri > Maiņu grafiki veidojam jaunu ierakstu. Norādām:

 • Sākuma datums … Beigu datums

 • Departaments - PAR (Pārdošanas nodaļa)

 • Maiņu grupa - PAR (Pārdošanas nodaļas stundas), kura nosaka kādas darba stundas ievietot Laika uzskaites tabulā.

Atsevišķi to iestatījumu ir iespējams nodefinēt Algas > Iestatījumi > Maiņu grupas

Aizpildot bāzes informāciju Maiņu grafika ierakstā, ievietojiet darbinieku līgumus, izmantojot Operācijas izvēlni > Ievietot līgumus

Balstoties uz Maiņu intervālā nodefinētajiem laikiem, programma atrod darbiniekus, kam Laika klases darba laiki atbilst vajadzīgajam (plānotam) laikam.

Laika klasē ir arī lauks “Prioritāte”, ar kura palīdzību var nodefinēt, kuras laika klases ņemt vērā pirmās, tādā veidā prioritizēt darbiniekus. Var izveidot Laika klases ierakstu katram darbiniekam un ievietot Prioritātes līmeni, skaitļi 1,2,3 …. Tā var kontrolēt, kuru darbinieku likt pirmo grafikā un kuram dot to, kas paliek pāri.

Programma ievietos Maiņu grafika ierakstā visus darbiniekus, kuri atbilst Noklusējuma maiņas iestatījuma parametriem. Tad vadītājs var pielāgot šī ieraksta datus manuāli, ja tas būs nepieciešams. Pēc Maiņu grafika Apstiprināšanas ir iespējams izveidot Laika uzskaites tabulu, izvēlnē Veidot > Laika uzskaites tabulu.

 

Numuru sērijas

Tiek izmantotas, lai ģenerētu lasāmus, unikālus identifikatorus pamatdatu ierakstiem un transakciju ierakstiem, kam ir nepieciešami identifikatori. Tās var iestatīt īsākam periodam (piemēram, mēnesis, gads) vai ilgākam periodam (3-10 gadi). Tas ir atkarīgs no uzņēmuma vajadzībām un dokumentu apgrozījuma.

 • algu maksājumi

 • aprēķini

 • koriģētie aprēķini

 • laika tabulas

 • laika tabulas (kopsummas)

 • piemaksas / atvilkumi

 

Operāciju tipi

Viens no svarīgākajiem iestatījumiem, kur tiek glabāti un veidoti jauni ieraksti dažādās formulās izmantošanai.

 

Veidot jaunu operācijas tipu

Kods - manuāli izveidojiet kodu līdz 10 simboliem, kas var sastāvēt no burtiem un cipariem.

Nosaukums - ir koda apraksts, skaidrojums

Vienība - ja kādam operāciju tipam jāizmanto mērvienību (piemēram, gab., diena., mēn.), to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS).

Nodoklis - ja kādam operāciju tipam jāizmanto noteikto nodokļa likmi (piemēram, Minimālā stundas likme vai IIN likme), to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS). Nodokļa likmes var atrast Algas moduļa iestatījumos "Likmes".

Grupa - pastāv iespēja operāciju tipus apvienot zem vienas grupas (piemēram, zem grupas "Piemaksa" var ielikt prēmijas, virsstundas, gabaldarbs utt.). Grupu var izvēlēties izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS). Grupas var atrast kā arī izveidot jaunu Algas moduļa iestatījumos "Operāciju tipu grupas".

Objekti - ja kādam operāciju tipam jāizmanto objektu (piem. struktūrvienības objekts par reģioniem vai izdevumu objekts par departamentiem), to var pielikt šeit izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS).

Akumulēt tipu - atspoguļot konkrēta operācijas tipa uzkrāto/ akumulēto summu par kādu noteikto periodu ( kas ir definējams "Akumulēt ieraksta vecums")
Akumulēt ieraksta vecums - jānorāda noteikto mēnēsu skaitu, par kuru skaitīt vērtību vecajiem aprēķiniem noteiktam Operācijas tipam

 

Ienākumu veids - to var pielikt izmantojot klaviatūras kombināciju Ctrl+Enter (Windows) vai Cmd+Enter (Mac OS). Ienākumu veidus var atrast, kā arī izveidot jaunus ALGAS moduļa iestatījumos "Ienākumu veidi".

Aprēķinu vadība - atkarīgi no izvēlēta varianta Operāciju tips būs vai nebūs iekļauts modulī Algas > Atskaites > Aprēķinu vadība

 • Ļaut sadalīt aprēķinos - jāatzīmē, ja aprēķinā figurē vairāki periodi.

 • Vidējā aprēķina tips - jāatzīmē, ja Operācijas tips tiek izmantots vidējas algas aprēķina kalkulācijā .

 • Atskaitēs atlase pēc samaksas datuma

 • Iekļaut koriģētajos aprēķinos

Nerādīt ievietojot:

- Piemaksās (ierakstos) Algas > Reģistri > Piemaksas

- Laika tabulās (ierakstos) Algas > Reģistri > Laika tabulas

- Līgumos (ierakstos) Algas > Reģistri > Līgumi

 

Operāciju tipu grupas

Operāciju tipus ir iespējams apvienot zem vienas grupas (piemēram, zem grupas Piemaksa var ielikt prēmijas, piemaksas, gabaldarbi, pabalsti utt.).

 

Operāciju tipu kontējumi

Ir divi veidi kā iestatīt Aprēķina un Algu maksājuma grāmatojumus:

 1. Modulis Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupas - katrai grupai ielikt attiecīgos kontus grāmatojumos.

 2. Modulis Algas > Iestatījumi > Operāciju tipu kontējumi - izmantojot šo iestatījumu ir iespējams noteikt kontus grāmatojumiem visiem darbiniekiem, pēc noklusējuma.

 

Papildu atvaļinājuma dienas

Iestatījums, kurā ir iespējams izveidot ierakstus par papildu atvaļinājuma dienām, kas pienākas darbiniekiem. Pēc noklusējuma darba devējam jāapmaksā darbiniekam ikgadējā atvaļinājuma 20 dienu skaitu. Bet atvaļinājumu dienu skaitu var ietekmēt tādi apstākļi, kā piemēram: bērnu daudzums (par 1-2 bērniem pienākas papildus 1 atvaļinājuma diena, par 3 bērniem - 3 atvaļinājuma dienas) vai ja darbinieks ir nodevis asinis, viņam pienākas papildus 1 atvaļinājuma diena utt.

Sēr.Nr. - ievietosies automātiski tiklīdz ieraksts tiks saglabāts

Komentārs - ievietojiet sev saprotamu aprakstu, par ko ir piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas

Līgums - izvēlēties no saraksta (Algas > Reģistri > Līgumi) darbinieka līgumu, kam pienākas papildus atvaļinājuma dienas

Darbinieka vārds - ievietosies automātiski tiklīdz lauks Līgums tiks aizpildīts

Dienu skaits - ievietojiet daudzumu manuāli atkarībā no situācijas, par ko pienākas papildus atvaļinājuma dienas

Datums - no kura datuma pienākas papildus atvaļinājuma dienas

Derīgs līdz - tā kā papildus atvaļinājuma dienas ir derīgas vienu gadu, tad obligāti jānorāda derīguma beigas

Pārbaudīt papildu atvaļinājumu dienu uzskaiti var modulī Algas > Atskaitēs > Uzkrāto atvaļinājumu analīzePārnestās dienas

Lai programma korekti aizpildītu darba laika uzskaites tabulas kā arī veiktu korektu algu aprēķinu, jāatzīmē Pārnestās dienas.

Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un brīvdienu (kad darbinieks nestrādā), darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. Ierakstā jāizmanto Pārnestās dienas tipu - Darba diena

Ja svētku diena, piemēram, 18.novembris, iekrīt brīvdienā, tad nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu, kā 2023. gadā tas ir 20. novembris. Ierakstā jāizmanto Pārnestās dienas tipu - BrīvdienaSākuma summa

Kopējais reģistrs, kurā tiek atspoguļoti ieraksti par sākuma summām visiem darbiniekiem vai fiziskām personām. Sākuma summas iestatījums tiek izmantots gadījumos, kad vajadzīgs pārnest datus vidējas algas aprēķinam. To ir izdarīt Algas > Reģistri > Darbinieki (Latvija) > sadaļā Parametri > Sākuma summas.

 

 

Valsts brīvdienas

Lai programma korekti aizpildītu darba laika uzskaites tabulas kā arī veiktu korekto algu aprēķinu, jāatzīmē visas Valsts brīvdienas un Pārnestās darba dienas.

Svētku dienu kodu un nosaukumu (vairākās valodās) ir iespējams sagatavot modulī Sistēma > Iestatījumi > Svētku dienas.Reģistri

 

Līgumi

Šajā reģistrā atradīsiet:

 1. Visus līgumus ar darbiniekiem vai fiziskām personām,

 2. Iespēju izveidot jaunu līgumu, balstoties uz noslēgto Darba Līgumu ar darbinieku/ fizisko personu papīra formātā. Lasiet vairāk: Kā izveidot darbinieka līgumu?

Darbinieka līgumu var izveidot divos veidos:

A) Modulī Algas > Reģistri > Līgumi > Veidot > Jaunu ierakstu – darbinieku līgumi. Tad vajadzēs manuāli atkārtoti ievietot visu nepieciešamo informāciju par darbinieku. NB! Lauku “Rīkojuma Nr.” nav iespējams aizpildīt manuāli. Tas tiks automātiski aizpildīts veidojot Līguma ierakstu no Rīkojuma.

B) Rīkojumā par pieņemšanu darbā piespiest pogu “Detaļas”, un sistēma automātiski izveidos līgumu (kā izveidot šādu rīkojumu darbinieka kartītē var iepazīties rakstā Kā izveidot darbinieka kartīti? zem Rīkojuma sadaļas).

Nr. (līguma numurs vai Ieraksta numurs) – to var izveidot manuāli. Pēc pirmā reģistrētā Līguma numura sistēma turpinās secību balstoties uz pirmo numuru

Datums - veidojot ierakstu automātiski ievietosies tās dienas datums. To ir iespējams manuāli mainīt.

Lauki : Amats, Departaments, Nosaukums, Darbinieks, Vārds, Objekts, Sākuma datums, Rīkojuma Nr. izpildīsies automātiski (ja līguma ieraksts ir veidots no Rīkojuma) no Darbinieka kartītes un no Rīkojuma ieraksta.
Darbinieks – aizpildiet izvēloties no reģistrētajiem darbiniekiem (Algas > Reģistri > Darbinieki)
Komentārs – varat ievietot aprakstu piemēram “Darba līgums D-2020/03
Sākuma datums – jāaizpilda obligāti (kad tiesiskās attiecības ar darbinieku tiks izbeigtas būs jāaizpilda lauks Beigu datums)
Līguma tips - pēc noklusējuma būs Darbinieks
Rīkojuma numurs – parādīsies automātiski, ja līgums tiks veidots no Rīkojuma.

Operāciju tipi sadaļā

Automātiski parādīsies līguma paraugs, kas jau iepriekš tika sagatavots modulī Algas > Iestatījumi > Līguma Paraugs (pēc noklusējuma).

Mūsu rekomendējamais paraugs sastāv tikai no trīm pozīcijām:

 1. Alga (ALGA) – ja darbiniekam ir noteikta mēneša likme, summai obligāti jābūt atspoguļotai darbinieka līgumā

 2. Uzkrātā atvaļinājuma summa iepriekšējā mēnesī (UZKRP) – parādīsies atalgojuma aprēķinā, lai katru mēnesi veidotu atvaļinājuma bruto uzkrājumu

 3. Soc.darba devēja no uzkrātās atvaļinājuma summas iepriekšējo mēnesis (SOCDUZKRP) - parādīsies atalgojuma aprēķinā, lai katru mēnesi veidotu atvaļinājuma sociālā nodokļa uzkrājumu

NB! Ja jūs nevēlaties izmantot 2. un 3. pozīciju, tās var izdzēst no tabulas.

Pārējās aprēķina pozīcijas parādīsies atalgojuma aprēķinā pateicoties jau sagatavotai Algas formulai (XALGA). To var atrast Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas)

Ja darbiniekam pēc līguma ir noteikta:

 • mēneša likme – tad kolonnā “Vērtība” jānorāda bruto summu – piemēram, 1600.00 EUR

 • stundu likme – tad laukā “Stundu likme” atkarīgi no tā vai tā būs minimālā valstī noteiktā stundu likme vai cita konkrēta jāizvēlas no saraksta Likmes (Algas > Iestatījumi > Likmes). Ja tādas likmes nav, to jāizveido. 

 

Laika tabulas un Papildu sadaļas

Lauki sadaļās Laika tabulas un Papildu tiek izmantoti gadījumā, ja darbiniekam tiks pielietoti atšķirīgi iestatījumi no standarta noklusējuma iestatījumiem (kuri tiek definēti Algas > Iestatījumi > Algu parametri).

Algas > Iestatījumi > Algu parametri - ir galvenais iestatījums, kurā tiek nodefinēta pamatinformācija, kura tiek pielietota visiem darbiniekiem pēc noklusējuma.

Piemēram:
Aprēķina Formula – XALGA
Algas konts (grāmatošanai) – 5610
Samaksas veids – B (banka) - no kuras bankas tiek maksāta alga vai avansa izmaksas
Laika klase – 8 stundu darba diena

Par lauku Atvaļinājuma dienas gadā (tas pats laiks ir Algas > Iestatījumi > Algu parametri > sadaļā Aprēķins > Atvaļinājumu dienu skaits periodā) vairāk lasiet Kā darbiniekam programmā nodefinēt vairāk nekā 20 atvaļinājuma dienas?

Atzīme Stundu uzskaite prombūtnes aprēķinā darbinieka Līgumā, ja vēlies konkrētam darbiniekam veikt vidējās algas aprēķinu pēc stundām, nevis dienām. Algas > Iestatījumi >Algu parametri >sadaļā Aprēķins atzīmē Stundu uzskaite vidējās algas aprēķinā, ja vēlies šo funkciju pielietot visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Atzīme Nepilngadīgais ir nepieciešama, lai programma korekti aprēķinātu atvaļinājumu nepilngadīgajiem.

Darba likums paredz personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķirt vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Atvaļinājuma aprēķinam tiek izmantotas darba dienas. Un to daudzums katra gada laikā var mainīties atkarībā no tā, cik būs svētku dienas gadā.

Pēc VID rekomendējamās formulas:

 1. Sākumā izrēķiniet, cik atvaļinājuma dienas kopumā pienākas nepilngadīgajam.

253 (vidējais darba dienu dienu skaits konkrētajā gadā)/12= 21.083

21.083 atvaļ.dienas / gadā pienākas nepilngadīgajiem (parasti darbiniekam pienākas 20 atvaļ.dienas/ gadā)

 2. Aprēķiniet, cik atvaļinājuma dienas (koeficients) nepilngadīgajam pienākas par vienu mēnesi, jo 21.083 dienas ir gadā: 21.083 / 12 = 1.7566

1.7566 atvaļ.dienas / mēnesī

 

Līguma izmaiņas sadaļā

Atspoguļojas visi notikumi saistīti ar līguma noteikumu maiņu.

Lai pievienotu izmaiņas līgumam jāuzspiež “Zobratu” un izvēlēties “Veidot līguma izmaiņu ierakstu”.

NB! Šeit jānorāda tikai to informāciju, kura tika mainīta un ar kādu datumu.

Piemēram:
– Uzstādīt Algu mainiet uz 0, jo tā vairs netiks pielietota.
– Ielieciet stundu likmi 8.00 EUR/ stundā (ja darbinieks no līgumalgas pāriet uz atalgojuma veidu – stundas likme)
– Ieraksta datumu un Spēkā no – 01.03.2024

Obligāti atķeksēt “Apstiprināts”, lai izmaiņas stātos spēkā!

 

Darbinieki

Reģistrs, kur jāpiereģistrē jaunu darbinieku vai fizisko personu, izveidojot darbinieka vai fiziskās personas kartīti. Tas pats reģistrs eksistē modulī Personāls.

Galvene

Kods vai ieraksta numurs – pirmo veidojam manuāli. Ievadot pašu pirmo numuru, sistēma pārējos veidos pēc kārtas.

Rekomendējam sākt 100001, jo sistēmā sortē numurus pēc pirmā cipara. Tāpēc, ja jūs uzsāksiet numerāciju no 1 …10, tad cipari paradīsiesies pēc kārtas, jo sākas ar 1.

Vārds – jānorāda darbinieka vārdu, uzvārdu. Piemēram, Viktors Krauza.

Darbinieku grupa – ja uzņēmumam ir liels darbinieku štats, labākai uzskaitei ir iespējams dalīt un attiecināt darbinieku konkrētām grupām (piemēram, administrācija, strādnieki, noliktavas darbinieki, utt). Darbinieka grupu iestatījumu atsevišķi var atrast modulī Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupa.

Departaments – ja ir nepieciešamība uzskaitīt darbiniekus pēc struktūrvienībām, departamentiem, filiālēm, tad jāaizpilda šo lauku. Atsevišķi to var atrast modulī Personāls > Reģistri > Departamenti.

Nodokļu grupa – ļoti svarīgs lauks aizpildīšanai. Nodokļu Grupas iestatījums parāda darbinieka piederību grupai, kurai ir piemēroti atvieglojumi vai atšķirīgas sociālās apdrošināšanas likmes no standarta tipa. Pēc noklusējuma tiek piedāvātas 3 nodokļu grupas:

 • STN – Darbinieki pakļaujas visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (standarts)

 • PENSI – sociālās apdrošināšanas likmes pensionāriem

 • INVAL – sociālās apdrošināšanas likmes invalīdiem

Atsevišķi šo iestatījumu var atrast Personāls > Iestatījumi > Nodokļu grupas.

Katrai nodokļu grupai tiek pielietots sava sociālās apdrošināšanas likme saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Likmes iestatījumi ir Algas modulī > Iestatījumi > Likmes (Sociālais nodoklis, Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis).

Tiklīdz tiks aizpildīts galvenes lauks Nodokļu grupa, programma automātiski aizpildīs rindu kartītē Darbinieki > sadaļā Nodokļu grupas, kura ir svarīga korekta eksporta XML faila atskaites “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” ģenerēšanai importam EDS sistēmai.

Darbinieku klases – ja ir nepieciešams uzskaitīt vai dalīt darbiniekus vēl sīkāk nekā Darbinieku grupas, tad izmantojiet šo lauku. Atsevišķi iestatījumu var atrast Personāls > Iestatījumi > Darbinieku klases.

 

Sadaļa - Pamatdati

Pēc nepieciešamības aizpildiet laukus: Dzimšanas datums, dzimšanas vieta, Pilsonība utt…

Svarīgi lauki aizpildīšanai ir:

Personas kods –  jo vērtība parādīsies EDS atskaitēs

Rezidents vai Nepilsonis – atzīme ir svarīga EDS atskaitei “IIN pārskats fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR”. 

 

Sadaļa - Personīgā informācijas

Laukus aizpildiet pēc nepieciešamības. Rekomendējami lauki aizpildīšanai ir:

Deklarētā adrese / Faktiskā adrese – otro aizpildīt, ja tā atšķiras no deklarētās adreses

Tālrunis

E-pasts – ir iespēja automātiski izsūtīt darbiniekiem algu lapiņas, šai funkcijai e-pasta adrese būs nepieciešama. Vairāk lasiet: Kā nosūtīt algu lapiņas darbiniekiem uz e-pastu?

Bankas nosaukums / bankas konts – ir svarīgi aizpildīt, jo tie automātiski parādīsies algas, avansu vai kādas citas izmaksas maksājuma uzdevumos.

 

Sadaļa - Darba attiecības

Obligāti aizpildiet laukus:

Sākuma datums – norādiet datumu, kad persona uzsāka darba attiecības uzņēmumā

Beigu datums – norādiet, kad persona tika atbrīvota no darba attiecības uzņēmumā

Objekti – darbiniekam var izveidot Objektu, kas ļaus nākotnē dažādās atskaitēs informāciju par konkrēta darbinieka izdevumiem redzēt detalizētāk. Lasiet vairāk: Kā izmantot Objektus?

Oficiālais amats / Faktiskais amats – šo reģistru atsevišķi var atrast modulī Personāls > Reģistri > Amati. Faktiskais amats var precizēt oficiālo.

Komentārs – lauku var izmantot savām vajadzībām vai ja jūsu uzņēmuma iekšējai dokumentu kārtībai ir svarīgi tādi dokumenti kā:

 • Personas kartīte (komentāra laukā norādiet informāciju par tiesiskās attiecības izbeigšanas iemeslu)

 • Personīgais konts (komentāra laukā norādiet informāciju par darbinieka atalgojuma bruto summu kā noteikts līgumā, vienošanās vai kādā citā oficiālā dokumentā)

 

Sadaļa - Parametri

Norādīt darbinieka vārdu, uzvārdu dažādos locījumos, lai tie parādītos jau esošos Standarta tekstu paraugos pareizajā locījumā.

Radinieki – tiek atspoguļotas darbiniekam apgādājamās personas. Radinieku tipu izvēlaties no jau eksistējoša saraksta Personāla modulī > Iestatījumi > Radinieku tipi.

Laukā Konstantes izvēlaties atbilstošu kodu “Atvieglojumam par apgādājamo personu(APG)”. Atsevišķi iestatījumu var atrast modulī Algas > Iestatījumi > Konstantes, tajā tiek izveidoti ieraksti dažādu veidu atvieglojumiem vai ierobežojumiem, vai kādai citai vērtībai, kura ir noteikta likumdošanā. Konstantes vertības tiek izmantotas atalgojuma aprēķinu formulā. Tāpēc ir svārīgi norādīt aktuālās vērtības.

Valodu prasmes - ir iespējams ievadīt informāciju par darbinieka valodu zināšanām.

Izglītība - ir iespējams norādīt darbinieka izglītību.

Atvieglojumu/ieturējumu - piemēram, invalīda vai politiski represētās personas atvieglojumi, tiesu izpildraksti, piemaksas, procentu likmes aizdevumiem.

Sākuma summas – tiek izmantota gadījumos, kad ir nepieciešams pārnest datus vidējās algas aprēķinam.

Piemēram,

 1. ja darbinieks pāriet uz citu departamentu vai filiāli vienā un tajā pašā uzņēmumā. Ar viņu tiek noslēgts jauns darba līgums, bet dienas par neizmantoto atvaļinājumu tiek saglabātas un pārnestas uz jauno līgumu.

 2. ja uzņēmums maina uzskaites programmu un grib pārnest datus par darbiniekiem ne detalizēti, bet saīsinātā veidā.

Algu grāmatiņu dati – sadaļa, kur tiek atspoguļota informācija par darbinieka neapliekamo minimumu un apgādājamām personām. Imformāciju ir iespējams ievadīt manuāli vai ieimportēt ar XML failu no EDS sistēmas. Lasiet vairāk Algas nodokļa grāmatiņu datu imports no EDS

 

Sadaļa - Nodokļu grupa

Sadaļa aizpildīsies automātiski tiklīdz darbiniekam tiks ielikta Nodokļu grupa galvenē. Šīs sadaļas aizpildīšana ir svarīga, lai sagatavotu korektu eksporta Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) XML failu EDS sistēmai

 

Sadaļa - Rīkojumi

Sadaļā tiek veidoti un saglabāti visi dokumenti (iesniegumi, rīkojumi utt.), kurus ir sagatavojis darbinieks pats (piemēram, iesniegums par atvaļinājumu) vai kuri atteicas uz viņu (piemēram, rīkojums par pieņemšanu darbā).

Dokumentu var izveidot no Operācijas menu > izvēloties Veidot rīkojumu.

Lasiet vairāk: Kā izveidot darbinieka kartīti?

Algu maksājumi

Reģistrs, kurā glabājas visi veiktie algu maksājumi vai avansa maksājumi darbiniekiem.

Ir četri veidi, kā izveidot Algu maksājumu ierakstu:

 1. Manuāli izveidot jaunu algu maksājumu izmantojot izvēlni Veidot > Jaunu ierakstu - Algu maksājums.

 2. Veidot algu maksājumu no jau eksistējošā Aprēķina. Aprēķina ieraksts > Operāciju menu > Veidot algas maksājumu. Tiek izveidots Algu maksājumu ieraksts ar operācijas tipu IZMAKSAI.

   

 3. Veidot algu maksājumu no jau eksistējošās Piemaksas. Piemaksas ieraksts > Operāciju menu > Veidot algas maksājumu. Tiek izveidots Algu maksājumu ieraksts, piemēram, ar operācijas tipu AVANSS.

   

 4. Veidot algu maksājumu automātiski visiem Aprēķiniem par konkrēto periodu, izmantojot Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot izmaksas

   

 

 

Laika tabulas

Reģistrs, kurā glabājas visas darbinieku un fizisko personu darba laika tabulas par nostrādāto pastāvīgo darba laiku un virsstundām. Tajā ir iespējams manuāli izveidot jaunu ierakstu izmantojot Veidot izvēlnē "Jaunu ierakstu - Laika tabulas".

Vairāk apskatīties video apmācību: Laika tabula

 

Aprēķins

Reģistrs, kurā tiek veidoti un glabājas visi darbinieku atalgojuma Aprēķini par paveikto darba apjomu vai nostrādāto laiku.

Aprēķinu var veikt divos veidos:

Manuāli

Algas > Reģistri > Aprēķini > Veidot > Jaunu ierakstu - Aprēķini

Lauki obligātai aizpildīšanai:

Datums - ieraksta / aprēķina datums
Līgums – darbinieka līguma numurs, izmantojot ‘Ievietot speciāli
Darbinieks – lauks izpildīsies automātiski pēc līguma ievietošanas
Izmaksas datums
Sākumu datums - (Beigu datums izpildīsies automātiski)

Izmantojiet Operāciju izvēlni (Zobrats), nospiediet Aprēķināt.

Aprēķina pārēja daļa aizpildīsies automātiski pateicoties iepriekš sagatavotai atalgojuma formulai, kura glabājas Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas) (piemēram, standartā ar kodu XALGA - Formula - Algas aprēķina formula darbiniekiem)

Video pamācību jūs atradīsiet: ŠEIT

 

Automātiski

Izmantojot Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Aprēķināt algu
Jāizvēlas Periodu, par kuru programmai jāaprēķina algu darbiniekiem.

Ir iespējams veidot aprēķinu konkrētam:

 • Departamentam,

 • Darbinieku grupai

 • Darbiniekam,

 • Līgumam (darbinieka līgums),

 • Darbinieku klasei,

gadījumā, kad nav vajadzīgs veikt aprēķinu visiem darbiniekiem.

Pēc noklusējuma Aprēķināt algu būs atzīmēti gan Darbinieki, gan Fiziskas personas.

Atzīmējot Ignorēt iepriekšējos aprēķinus, programma veidos aprēķinus visiem no jauna, pārrēķinās jau eksistējošos.
Palaidiet apkalpošanu un, kad aprēķins tiks pabeigts, modulī Algas > Reģistri > Aprēķini parādīsies aprēķinu ieraksti par specifikācijas logā norādīto periodu.

Video pamācību jūs atradīsiet: ŠEIT

 

Piemaksas

Reģistrs, kurā tiek veidotas un glabājas visi darbinieku Piemaksas ieraksti par prēmijām, avansiem, bonusiem utt. Lai izveidot jaunu ierakstu izmantojiet izvēlni Veidot > Jaunu ierakstu - Piemaksas/izmaksas.

Vairāk skatīties video apmācību: Piemaksas

 

Prombūtnes

Reģistrs, kurā tiek veidoti un glabājas visi darbinieku Prombūtnes ieraksti par slimības lapām, atvaļinājumiem, komandējumiem. Lai izveidot jaunu ierakstu izmantojiet izvēlni Veidot > Jaunu ierakstu - Prombūtnes.

Vairāk skatīties video apmācību: Prombūtnes (iepriekšējais nosaukums - Kavējumi)

 

Maiņu grafiki

Uzņēmumos, kur darbinieki strādā neregulāro darba laiku (maiņās), būs aktuāls šis reģistrs, un visi ar šo reģistru saistīti iestatījumi: Maiņu grupas, Maiņu intervāli un Maiņu parametri. Pēc izskata Maiņu grafika ieraksts ir līdzīgs Laika tabulai. Bet satura ziņā ir iespējams ievietot daudz vairāk, detalizētāku informāciju par nostrādātiem darba laikiem.

Reģistrs Maiņu grafiks palīdz automatizēt Laika tabulas aizpildīšanu, kura piedalās Algu aprēķinā. Izmantojot izvēlni Veidot > Laika uzskaites tabulu

Ierakstus var veidot pa tiešo, manuāli Standard Books / Standard ERP programmā vai izmantojot Excellent Pašapkalpošanās portālu, kas ir WEB produkts, un ir pieejams arī kā mobila telefona lietotne. Dati no portāla automātiski tiek ielasīti programmā.

Ir iespējams Rādīt maiņas detalizētāk.

Vairāk par Excellent portālu skatieties:

Excellent Portāla funkcionalitāte

Kas ir Excellent Pašapkalpošanās portāls (HR portāls)?

 

Atskaites

Algas grāmatiņu informācija

Atskaite atspoguļo informāciju par programmā izveidotiem Algu grāmatiņu datu ierakstiem, kur tiek atspoguļota informācija par darbinieka Neapliekamo minimumu un Apgādībā esošām personām.

Aprēķina Periods - programma atspoguļos tos darbiniekus, kuru Algu grāmatiņas bija pielietotas Aprēķinos par konkrēto, norādītu periodu.

Izveidots Periods - programma atspoguļos tos darbiniekus, kuru Algu grāmatiņas datu ieraksti bija izveidoti norādītāja periodā.

Darbinieks - izvēlēties no saraksta Algu > Reģistri > Darbinieki. Programma atspoguļos datus par konkrēto darbinieku.

 

Rādīt tikai tos, kuri pārklājas - dēļ dubultā importa un manuāla ieraksta dati var pārklāties.

Neapliekamais minimums tikai ar vērtībām - lai parādīt, ka darbinieks pievienojis uzņēmumam nodokļu grāmatiņu, jāizveido ierakstu iestatījumā Algu grāmatiņu dati. Iestatījuma ierakstā jāaizpilda lauku “neapliekamā min.”, neatkarīgi no tā vai tur būs kāda vērtība (piemēram, 50 EUR), vai 0.00 vērtība. Atzīmējot šo izvēlni, atskaite nerādīs darbiniekus, kam neapliekamā min. ierakstos ir ar 0.00 vērtībām.

 

Piemēram,

Aprēķina periods 01.01.2023:31.01.2023, bet Izveidots periods 01.01.2022:31.12.2022

Atskaitē atspoguļosies tikai Algu grāmatiņas ieraksti, kuru Ieraksta datums (izveides periods) bija 2022. gadā

Ja pārbaudīsiet Algas > Iestatījumi > Algu grāmatiņu dati, kur glabājas visa informācija par Darbinieku algas grāmatiņām, ir redzams, ka 2022. gada tikai 2 darbiniekiem (Unai Korai un Lenai Kalai) bija izveidoti Algu grāmatiņu datu ieraksti.

 

 

 

Algu aprēķini

Bieži izmantojama atskaite, lai aplūkotu un pārbaudītu apkopoto informāciju par veiktiem algu aprēķiniem. Atskaites specifikācijas logā ir pieejami vairāki lauki detalizētai uzstadīšanai.

Galvenie lauki aizpildīšanai ir:

Periods - laika posms, par kuru vēlaties redzēt datus atskaitē

Atskaites formula - jāizvēlas no saraksta (Algas > Iestatījumi > Nodokļu atskaites (formulas))

Rezultātā

 

 

Algu maksājumu pārskats

Atskaite, lai aplūkotu un pārbaudītu apkopoto informāciju par veiktajiem algu maksājumiem. Norādot tikai Periodu, programma atspoguļos visus ierakstus no Algu > Reģistri > Algu maksājumi. Ir iespējams skatīties detalizētāk pēc:

Darbinieks - izvēlēties no saraksta Algu > Reģistri > Darbinieki

Līgums - izvēlēties no saraksta Algu > Reģistri > Līgumi

Operāciju tips - izvēlēties no saraksta Algu > Iestatījumi > Operāciju tipi (biežāk izmantojamie tipi ir IZMAKSAI un AVANSS)

 

Aprēķinu vadība

Atskaite ir domāta, lai vienkāršotā veidā sekotu līdzi algu aprēķiniem. Tos var vienā vietā aprēķināt, pārrēkināt un pārbaudīt vērtības, kā arī papildināt izveidojot Prombūtnes ierakstus.

Izmantojot šo atskaiti algu aprēķināšanai, te pat arī var veidot Prombūtnes darbiniekiem un izmaksājamās prombūtnes kompensācijas. Lauki kolonnām tiek ņemti no Alga > Iestatījumi > Algu parametri > sadaļas Liet. lauki.

Ir iespējams skatīties detalizētāk pēc:

Darbinieks - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku, tad norādiet darbinieku, izvēloties no saraksta Algu > Reģistri > Darbinieki

Departaments - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto departamentu, tad norādiet departamentu, izvēloties no saraksta Personāls > Reģistri > Departamenti

Līgumi - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieka līgumu, tad norādiet līgumu, izvēloties no saraksta Algu > Reģistri > Līgumi

Darbinieku grupa - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku grupu, tad norādiet grupu, izvēloties no saraksta Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupas

Darbinieku klase - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku klasi, tad norādiet klasi, izvēloties no saraksta Personāls > Iestatījumi > Darbinieku klases

 

 

Darbinieku līgumi

Atskaite, lai aplūkotu un pārbaudītu apkopoto informāciju par noslēgtiem līgumiem ar darbiniekiem. Norādot tikai Periodu, programma atspoguļos visus ierakstus no Algu > Reģistri > Līgumi. Ir iespējams skatīties detalizētāk pēc:

Darbinieks - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku, tad norādiet darbinieku, izvēloties no saraksta Algu > Reģistri > Darbinieki

Departaments - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto departamentu, tad norādiet departamentu, izvēloties no saraksta Personāls > Reģistri > Departamenti

Līgumi - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieka līgumu, tad norādiet līgumu, izvēloties no saraksta Algu > Reģistri > Līgumi

Darbinieku grupa - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku grupu, tad norādiet grupu, izvēloties no saraksta Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupas

 

 

Līgumu izmaiņas

Atskaite, lai aplūkotu un pārbaudītu apkopoto informāciju par veiktajām darbinieku līgumu izmaiņām. Norādot tikai Periodu, programma atspoguļos visus ierakstus no Algu > Iestatījumi > Līgumu izmaiņas. Ir iespējams skatīties detalizētāk pēc Līgumi - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieka līgumu, tad norādiet līgumu, izvēloties no saraksta Algu > Reģistri > Līgumi

Atskaite ne tikai atspoguļos informāciju saraksta veidā par Darbiniekiem, kuros līgumos bija veiktās izmaiņas, bet arī norādīs informāciju, kas tieši bija mainīts.

 

Maksājumu žurnāls

Atskaite, lai aplūkotu un pārbaudītu apkopoto informāciju par veiktajiem algu maksājumiem. Norādot tikai Periodu, programma atspoguļos visus ierakstus no Algu > Reģistri > Algu maksājumi.

Ir iespējams veidot maksājumu žurnālu konkrētam:

 • Līgumam (darbinieka līgums) - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieka līkumu, tad norādiet līgumu, izvēloties no saraksta Algas > Reģistri > Līgumi

 • Darbiniekiem - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku, tad norādiet darbinieku, izvēloties no saraksta Algu > Reģistri > Darbinieki

 • Departamentam - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku departamentu, tad norādiet departamenta, izvēloties no saraksta Personāls > Reģistri > Departamenti

 • Operāciju tips - ja ir nepieciešams datus aplūkot pēc konkrēta operācijas tipa, piemēram, IZMAKSAI (izmantots Algu maksājumiem no Aprēķiniem) vai AVANSS (izmantots Avansa maksājumiem no Piemaksām), tad norādiet to, izvēloties no saraksta Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi

gadījumā, kad vēlēties redzēt atskaiti par norādīto periodu detalizētāk.

 

 

Uzkrāto atvaļinājumu analīze

Šī atskaite ir pieejama arī modulī Personāls > Atskaites > Uzkrāto atvaļinājumu analīze

Uz datumu - jānorāda datumu, uz kuru programmai jāatspoguļo dati

Līgums - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku, tad norādiet darbinieka līgumu, izvēloties no saraksta Algas > Reģistri > Līgumi

Departaments - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku departamentu, tad norādiet departamenta, izvēloties no saraksta Personāls > Reģistri > Departamenti

Grupa - ja ir nepieciešams datus aplūkot par konkrēto darbinieku grupu, tad norādiet grupu, izvēloties no saraksta Personāls > Iestatījumi > Darbinieku grupas

Papildus uzkrājuma likmes - piemēram, lai atskaite atspoguļotu cik daudz darba devēja sociālo nodokli jāuskaita no uzkratās atvaļinājuma summas, jāieliek attiecīgo likmi no saraksta Algas > Iestatījumi > Likmes

 

 

Rutīnas 

Eksports

 

 

Algu maksājumu uzdevumu eksports, FiDAViSta

Eksports paredzēts XML faila veidošanai FiDAViSTa formātā.

Lai sagatavotu eksportu Algu maksājumam, sagatavojat XML failu nosūtīšanai uz banku:

 1. Jāizveido Algas > Reģistri > Algu maksājumi ierakstu ar darbiniekiem un summām un obligāti to jāatzīmē kā Izmaksāt

 2. Veidojot Apkalpošanu, jāaizpilda:

 • Algu maksājuma ieraksta numuru (Nr.), kuru vēlāmies eksportēt

 • Samaksas veidu - jāizvēlas no saraksta (Piegādātāji / Realizācija > Iestatījumi > Samaksas veidi)

 • Periodu - par kuru tiek veidots maksājumu eksports

 • Kārtam darbiniekam atsevišķs maksājums - lai paša bankā visi maksājumi atspoguļotos katrs atsevišķi un neveidotos Algu maksājumu “grozs”, kur zem viena maksājuma ies visi darbinieki.

Statuss

 • Tikai neeksportētos

 • Visus

Jāpalaiž apkalpošanu, nospiežot OK. Kad apkalpošana tiks pabeigta, programma piedāvās jums saglabāt TXT vai XML formātā failu jūsu datorā vēlākai nosūtīšanai uz banku.

 

Algu maksājumu uzdevumu eksports, SEPA

Eksports paredzēts XML faila veidošanai SEPA formātā.

Lai sagatavotu eksportu Algu maksājumam, sagatavojat XML failu nosūtīšanai uz banku:

 1. Jāizveido Algas > Reģistri > Algu maksājumi ierakstu ar darbiniekiem un summām un obligāti to atzīmēt kā Izmaksāt

 2. Veidojot Apkalpošanu, jāaizpilda:

 • Algu maksājuma ieraksta numuru (Nr.), kuru vēlāmies eksportēt

 • Samaksas veidu - aizvēlās no saraksta (Piegādātāji / Realizācija > Iestatījumi > Samaksas veidi)

 • Periodu - par kuru tiek veidots maksājumu eksports

 • Kārtam darbiniekam atsevišķs maksājums - lai paša bankā visi maksājumi atspoguļotas katrs atsevišķi un neveidotos Algu maksājumu “grozs”, kur zem viena maksājuma ies visi darbinieki.

Statuss

 • Tikai neeksportētos

 • Visus

Jāpalaiž apkalpošanu, nospiežot OK. Kad apkalpošana tiks pabeigta, programma piedāvās jums saglabāt TXT vai XML formātā failu jūsu datorā vēlākai nosūtīšanai uz banku.

 

 

Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Lai izveidotu eksporta XML failu iesniegšanai Elektroniskās Deklarēšanas Sistēmā (EDS):

 1. Jāpārbauda Algas moduļa iestatījumu EDS eksporta parametri, kur ir noteikta informācija, kādi operāciju tipi parādīsies XML failā un vēlāk atšifrēsies EDS sistēmā. Pēc noklusējuma forma Darba devēja ziņojumam (DDZ) ir jau nodefinēta un gatava izmantošanai.

 2. Modulī Algas > Rutīnas > Eksports > Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) jāaizpilda:

Periods – par kuru tiek sniegta atskaite

Formula kodsDDZ, kur tiks pielietots iestatījuma EDS eksporta parametri formas šablons

Jāpalaiž apkalpošanu, nospiežot OK. Kad apkalpošana tiks pabeigta, programma piedāvās jums saglabāt TXT vai XML formātā failu jūsu datorā vēlākai ievietošanai EDS sistēmā.

Vairāk lasiet: Kā izveidot algas XML failu importēšanai EDS sistēmai?

Video pamācība ir pieejama: šeit

 

IIN no nerezidentu - Fizisko personu - ienākuma

Lai sagatavotu pārskatu programmā un iesniegtu Elektroniskās Deklarēšanas Sistēmā (EDS), jāizpilda sekojošie soļi:

 1. Algas > Reģistri > Darbinieki obligāti ir jāatzīmē Nepilsonis un jānorāda Pilsonība darbinieka kartītes sadaļā Pamatdati. Kā arī jānorāda darbinieka deklarēto adresi kartītes sadaļā Personīga informācija.

 2. Darbiniekam, kas nav rezidents, Algas > Reģistri > Līgumi darbinieka līgumu jāpapildina ar rindu:

 • Tips – Uzstādīt

 • Oper.tips – IINLIKM (IIN likme nerezidentiem), to var iestatīt erot uz Algas > Iestatījumi > Operāciju tipi

 • Vērtība – 23.00 (23%)

 1. Jāizveido attiecīgo ienākuma veidu Algas > Iestatījumi > Ienākumi veidi, kas ir atzīmēts kā Ikmēneša.

 2. Jāizveido aprēķinu Algas > Reģistri > Aprēķins ar attiecīgo Ienākumu veidu (Piemēram, 15 - Darba samaksa (FP-nerezidents))

 3. Jāveido eksportu Algas modulis > Rutīnas > Eksports > IIN no nerezidentu – fizisko personu - ienākuma, norādot sekojošus parametrus (izmantojot EDS API vai XML failu):

 • Periods – par kuru tiek sniegta atskaite

 • Formula kods - NEP, kur tiks pielietots iestatījuma EDS eksporta parametri formas šablons

 • Ienākumu veidi - 15 - Darba samaksa (FP-nerezidents)

 • Izpildītājs - persona, kura iesniedz pārskatu

 • Izmaksas datums - datums, kura tika izmaksāts atalgojums

Jāpalaiž apkalpošanu, nospiežot OK. Kad apkalpošana tiks pabeigta, programma piedāvās jums saglabāt TXT vai XML formātā failu jūsu datorā vēlākai ievietošanai EDS sistēmā.

Vairāk lasiet: Kā sagatavot IeIeN pārskatu par izmaksām nerezidentiem iesniegšanai EDS?

 

Paziņojums par FP izmaksātām summām

Jāveido eksportu Algas modulis > Rutīnas > Eksports > Pazīņojums par FP izmaksātām summām, norādot sekojošus parametrus (izmantojot EDS API vai XML failu):

 • Periods – par kuru tiek sniegta atskaite

 • Formula kods - IINPAZ, kur tiks pielietots iestatījuma EDS eksporta parametri formas šablons

 • Izpildītājs - persona, kura iesniedz pārskatu

 • E-pasts - personas epasts, kura iesniedz pārskatu

Rādīt (atkarībā no situācijas)

 • Ar atbrīvotajiem

 • Bez atbrīvotājiem

 • Tikai atbrīvotos

Pārējas atzīmes paliek nemainīgas pēc noklusējuma.

Jāpalaiž apkalpošanu, nospiežot OK. Kad apkalpošana tiks pabeigta, programma piedāvās jums saglabāt TXT vai XML formātā failu jūsu datorā vēlākai ievietošanai EDS sistēmā.

 

 

Imports

Algu grāmatiņu dati

Elektroniskās Deklarēšanas Sistēmas (EDS) pārskats Algas nodokļa grāmatiņu dati satur informāciju par Neapliekamā minimuma summām un Apgādībā esošām personām. Programma ļauj importēt šo pārskatu XML formātā, kas atvieglo un paātrina datu ievadi programmā.

Sākumā jāizeksportē XML failu no EDS > Pārskati > Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati > Norādiet periodu un spiediet “Pieprasīt pārskatu” > saglabāt XML failu datorā

Izmantojiet Algas > Rutīnas > Imports > Algu grāmatiņu dati > XML faila importēšanai programmā

Pārbaudīt importētus datus var Algas > Iestatījumi > Algu grāmatiņu dati.

Vairāk lasiet Algas nodokļa grāmatiņu datu imports no EDS

 

Darba nespējas lapas

Lai importētu darbinieku darbnespējas lapu datus no EDS sistēmas Standard Books un Standard ERP programmā, jāizdara sekojošie soļi:

 1. Elektroniskās Deklarēšanas Sistēmā (EDS) jāizvēlas XML failu importam. To var izdarīt EDS > Pārskati > Visi pārskati > Darba devēja pārskati > Darbinieki darbnespējas lapu dati.

 2. Jāiestata/ jāpārbauda Standard Books / ERP programmā Algas > Iestatījumi > Darba nespējas veidi

 3. Jāimportē programmā saņemto no VID EDS XML failu par darbinieku darbnespējas lapu datiem, izmantojot Algas > Rutīnas > Imports > Darba nespējas lapas un jāizvēlas no sava datora iepriekš saglabāto XML failu.

 4. Ieimportējot XML failu ar darbinieku darbnespējas lapu datiem, programmā tiks izveidoti ieraksti Algas > Reģistri > Prombūtnes

Vairāk lasiet: Kā importēt darbinieku darbnespējas lapu datus programmā?

 

 

Apkalpošana

 

Algu lapiņas uz e-pastiem

Jāizvēlas periodu, par kuru tiks sūtīta algu lapiņu vēstule

Ir iespējams nosūtīt e-pastu konkrētam:

 • darbiniekam,

 • departamenta darbiniekiem,

 • līgumam,

 • darbinieku grupai,

gadījumā, kad nav vajadzīgs sūtīt e-pastus visiem darbiniekiem.

Atzīmējot Sūtīt e-pastu un palaižot apkalpošanu, vēstules automātiski tiks izveidotas un izsūtītas pēc adresātiem.

Ja neatzīmēsiet Sūtīt e-pastu, vēstules tiks izveidotas un gaidīs manuālu izsūtīšanu e-pastā.

Pievienot algu lapiņu pie e-pasta - šis ķeksis tiks atzīmēts gadījumā, ja Algas > Iestatījumi > Algu lapiņas uz e-pastiem tas arī ir atzīmēts.

 • Ja ķeksis ir ielikts, tad veidojot e-pastu darbiniekam algu lapiņas (PDF) tiks pievienots e-pastam.

 • Ja ķeksis nav ielikts, tad tiks nosūtīts tukšs e-pasts, kurā var pielietot Standarta tekstu ar laukiem ?Name? (darbinieka vārds), ?Period? (aprēķina periods) un ?Link? (saite uz portālu). Izmantojot norādīto e-pastā saiti, darbinieks pats varēs aplūkot savu algas lapiņu Excellent portālā.

Lasiet vairāk: Kā nosūtīt algu lapiņas darbiniekiem uz e-pastu?

 

Aprēķināt algu

Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Aprēķināt algu

Jāizvēlas Periodu, par kuru programmai jāaprēķina algu darbiniekiem.

Ir iespējams veidot aprēķinu konkrētam:

 • Departamentam,

 • Darbinieku grupai

 • Darbiniekam,

 • Līgumam (darbinieka līgums),

 • Darbinieku klasei,

gadījumā, kad nav vajadzīgs veikt aprēķinu visiem darbiniekiem.

Pēc noklusējuma Aprēķināt algu būs atzīmēti gan Darbinieki, gan Fiziskas personas.

Atzīmējot Ignorēt iepriekšējos aprēķinus, programma veidos aprēķinus visiem no jauna, pārrēķinās jau eksistējošos.
Palaidiet apkalpošanu un, kad aprēķins tiks pabeigts, modulī Algas > Reģistri > Aprēķini parādīsies aprēķinu ieraksti par specifikācijas logā norādīto periodu.

Lasiet vairāk: Kā aprēķināt algu?

 

Dzēst algu grāmatojumus

Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Dzēst algu

grāmatojumus

Lai nodzēstu algu grāmatojumu, obligāti jānorāda īstais periods un grāmatojuma komentārs.

Rezultātā:

– Grāmatojums tiks dzēsts no Finanses > Reģistri > Grāmatojumi

– Pats Algu aprēķins saglabāsies Algas > Reģistri > Aprēķini

– Algu aprēķina ierakstā, kuram Status bija Grāmatots, tiks nomainīts uz Aprēķināts, lai varētu veikt citas korekcijas

Lasiet vairāk: Kā ātri nodzēst algu aprēķina grāmatojumu?

 

Dzēst aprēķinus

Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Dzēst aprēķinus

Jāizvēlas Periodu, par kuru programmai jānodzēš aprēķinus.

Ir iespējams dzēst aprēķinu konkrētam:

 • Līgumam,

 • Darbinieku grupai,

 • Departamentam

gadījumos, kad nav vajadzīgs dzēst aprēķinus visiem darbiniekiem vienlaicīgi par norādīto periodu.

Obligāti jānorāda esoša Aprēķina statusu. Pēc noklusējuma vienmēr būs atzīmēti: Izveidots, Sagatavots, Aprēķināts.

Algas > Reģistri > Aprēķini - ieraksta Status varētu būt viens no augstāk minētiem

Var arī specifikācijas logā atzīmēt Apstiprināts (=Grāmatots) un Izmaksāts, bet jābūt uzmanīgiem, ka ar šo Statusu programmā var eksistēt arī citi no aprēķina izejošie ieraksti, tādi kā Grāmatojumi (Finanses > Reģistri > Grāmatojumi)un Algu izmaksas (Algas > Reģistri > Algu maksājumi).

 

Veidot grāmatojumus

Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot grāmatojumus

Jāizvēlas Periodu, par kuru programmai jāizveido grāmatojumu.

Jānorāda Datumu, ar kuru tiks iegrāmatoti Aprēķina ieraksti.

Pēc noklusējuma laukā Komentārs ieliksies “Algu aprēķini” (vai cits ieraksts), atkarībā no tā kā iestatīts modulī Algas > Iestatījumi > Algu parametri > Noklusējuma vērtības > lauks Gr. komentārs.

Datuma izvēle pēc noklusējuma būs atzīmēts Aprēķina periods, šo mainīt nevajag.

Obligāti jānorāda esoša Aprēķina statusu. Pēc noklusējuma vienmēr būs atzīmētas: Izveidots, Sagatavots, Aprēķināts.

Algas > Reģistri > Aprēķini - ieraksta Status varētu būt viens no augstāk minētiem

 

Veidot izmaksas