EDS Transakciju pārskats

Sākot no 8.5 2022-06-16 - 0114 Standard Books un Standart ERP ir pieejama atskaite, kura tiek balstīta uz valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” apakšizvēles “Nomaksas stāvoklis” pārskatu “Transakciju pārskats (no 01.01.2021.)”, kurā ir visi dati par nodokļu uzskaites gaitu, aprēķinātās summas, nokavējuma naudas, soda naudas, sākot no 2021.gada 1.janvāra, attēlojot arī veikto maksājumu attiecināšanu pret deklarāciju vai citu aprēķinu. Transakcijas tiek kārtotas dilstošā secībā – sākot ar jaunāko transakciju.

Iestatījumi sistēmā, lai uzsākt Transakciju pārskatu lietošanu

1. Finanses > Iestatījumi > EDS integrācijas parametri

Vairāk informācijas par šo https://excellent.lv/palidzibas-dienests/eds-api-integracija/

Izmantojot EDS API pieslēgumu, Standard Books / Standard ERP sistēma automātiski pieprasīs un saņems EDS Transakcijas pārskata datus konkrētam uzņēmumam. Nekāda manuāla darba, lai saņemtu šo informāciju programmā nav jāveic.

2. Finanses > Iestatījumi > EDS un Nodokļu maksājumu iestatījumi > sadaļā Nodokļu maksājums

Šeit jāiestata:

 • Valsts Kases bankas rekvizītus.

 • Maksājuma detaļas - apraksts, ar kuru tiks veikts maksājums reālajā bankā.

 • Samaksas veids - jānodefinē, banku caur kuru tiks veikts maksājums.

NB! to var mainīt procesā, kad sistēmā tiešam tiek veidots XML fails bankas importam vai , ja ir pieslēgšana ar bankas Gateway, tad uzreiz maksājuma specifikācijas logā norādīt nepieciešamo Samaksas veidu.

3. Finanses > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšana

Jāizveido likumu, ar kuru palīdzību importējot Bankas izrakstu, sistēma atpazīs un iegrāmatos nodokļu maksājumus uz pareiziem kontiem. Likuma piemērs

4. Finanses > Iestatījumi > Budžeta klasifikācijas kodi

 • Konts - jānorāda nodokļa kontu, uz kuru tiek veikts nodokļa aprēķins sistēmā (Piemēram: PVN - 5721; IIN - 5722)

 • Budžeta klasifikāciju kods - tie ir kodi, kuru izmanto EDS sistēma Budžeta ieņēmumu klasifikācijai. Piemērs no EDS Transakciju pārskata

 • Komentārs - budžeta ieņēmumu klasifikācijas koda apraksts

 • Krēdīta / Debeta konts - konti uz kuriem tiek veikti nodokļu grāmatojumi

5. Finanses > Atskaites > EDS transakciju pārskats

Specifikācijas loga ir iespējas skatīties/pārbaudīt datus:

 • par aprēķināto periodu - redzēt vērtības aprēķinātiem un iegrāmatotiem nodokļiem sistēmā (zem “Apgrozījums”), gan vērtības, kuras pēc EDS datiem par iesniegtām atskaitēm (zem “Aprēķināts EDS”).

 • par apmaksas periodu - rēdzēt visus veiktus maksājumus un kā tos sadalīja/ attiecināja valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā

 • rādīt maksājumus - iespēja no atskaites veikt maksājumu grāmātošanu sistēmā

Šādi izskatās tukša EDS transakciju atskaite par periodu, kurā vēl nebija iesniegtas nekādas atskaitē vai veikti maksājumi.

 • Konts - ir tas pats nodefinēts konts no Iestatījuma > Budžeta klasifikācijas kodi

 • Apgrozījums - šeit atspoguļosies nodokļu summas, kuri tiek aprēķināti un grāmatoti sistēmā. Piemēram, kad tiks aprēķināti un iegrāmatoti algas nodokli sistēmā par noteikto aprēķināto periodu, kuru jāatzīmē specifikācijas logā, atskaite izskatīsies šādi

 • Aprēķināts EDS - šeit atspoguļosies vērtības (summas) no sistēmā automātiski importēta EDS Transakciju pārskata par iesniegtām atskaitēm. Ar apzīmējumu “Aprēķins”.

 • Apmaksāts - šeit atspoguļosies vērtības (summas) no sistēmā automātiski importēta EDS Transakciju pārskata par veiktiem maksājumiem tādā veidā kā tos sadalīja un attiecināja valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma. Ar apzīmējumu “Iemaksa”.

 • Starpība - šeit atspoguļosies vērtības (summas), kura veidos starpību starp vērtībām zem Aprēķināts EDS un Apmaksāts.

Šāda situācija būs trīs gadījumos:

 1. Nodokļu atskaites ir oficiāli iesniegtas EDS, bet maksājumi pagaidām nav veikti vai nav vēl attiecināti ne uz kādu konkrēto nodokli, jo parasti VID apstrādā maksājumus pēc 25. datuma.

2. Nodokļu atskaites ir oficiāli iesniegtas EDS, bet samaksāta nauda ir mazāk nekā aprēķinātais nodoklis.

3. Nodokļu atskaites ir oficiāli iesniegtas EDS, bet ar nokavējumu un papildu aprēķināta soda nauda

Kā veikt maksājumus no EDS transakciju pārskats

Atverot EDS transakciju pārskatu uzreiz var redzēt kādas nodokļu summas ir iegrāmatotas sistēmā un par kādām summām ir iesniegtas nodokļu atskaites valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Atliek izvēlēties veidu kā ievietot nodokļu maksājumu banka, lai samaksātu. Tam atskaitē ir paredzētas divas pogas:

 • Veidot maksājuma uzdevuma failu - ar šīs pogas palīdzību manuāli tiek izveidot un saglabāts XML fails bankas importām

Šī pogas būs pieejama ja veidosies Starpība starp vertībām kolonnās Aprēķināts EDS un Apmaksāts. Ja starpības nebūs, tad poga Veidot maksājuma uzdevuma failu nebūs redzama.

 • Sūtīt maksājumu uz banku - ar šīs pogas palīdzību automātiski tiek veidots maksājuma imports uz bank pa tiešo.

Šī pogas parādīsies jūsu izvēlei tikai gadījumā, ja ir noslēgts Gateway līgums ar banku, ar kuru mums ir integrācija (Swedbanka un SEB banka)

Uzspiežot uz jebkuru no tām pogām atvērsies specifikācijas logs, kura jānorada:

 • Samaksas veidu - pēc noklusējuma tas tiks ņemts no Finanses > Iestatījumi > EDS un Nodokļu maksājumu iestatījumi > sadaļā Nodokļu maksājums (aprakstīts 2. punktā). Bet to var arī nodefinēt atsevišķi šajā laukā.

 • Summa - pēc noklusējuma tiks ievietota Starpības kopēja summa, bet to var manuāli manīt uz citu jūsu vēlamo vērtību.

Kā veidot grāmatojumus no EDS transakciju pārskata

Mēneša beigās, kad valsts ieņēmuma dienests attiecinās visas iemaksātās summas konkrētiem nodokļiem, programmā EDS transakciju pārskatā attiecīgi izpildīsies lauki zem “Apmaksāts”. Tas process notiek pilnīgi automātiski. Programma izmantojot EDS API, atjaunot datus tiklīdz tie dati būs atjaunoti valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Lai tagad iegrāmatotu sistēmā tos maksājumus, vajag palaist EDS transakciju pārskatu atzīmējot specifikācijas logā “Radīt maksājumus”.

 • Aprēķina periods - periods, kurš tiek uz doto brīdi apstrādāts

 • Apmaksas periods - labāk ņemt lielāko perioda diapazonu, ja gadījuma maksājumi nav veikti regulāri un laicīgi

EDS transakciju pārskats izskatīsies šādi:

Uzspiežot uz pogu “Veidot grāmatojumu” konkrētam nodoklim, sistēmā veidos ierakstu Finanses >Reģistrā > Grāmatojumi.

Atliek pārbaudīt grāmatojumu un saglabāt.

NB! Gadījumos, kad summa zem “Apmaksāts” ir lielāk nekā zem “Aprēķināts EDS” un jūs neveicāt nodokļa pārrēķinu ar atkārtoto atskaites iesniegšanu EDS, tas nozīmē, ka valsts ieņēmuma dienests par konkrēto nodokli ir aprēķinājis soda naudu. Veidojot grāmatojumu šo soda naudu varētu uzreiz atspoguļot ierakstā.

Procesa piemērs ar grāmatojumiem

1.Solis - aprēķinam nodokli sistēmā un to grāmatojām.

D 7XXX (nodokļa izdevuma konts) K 572N (konkrēta nodokļa konts)

2. Solis - veram vaļā EDS transakciju pārskatu un veidojam maksājumu. Detalizētāk aprakstu skatīties punktā “Kā veikt maksājumus no EDS transakcijas pārskats”

3. Solis - importējot bankas izrakstu, sistēma uzreiz grāmatos nodokļu maksājumu uz

D 57XX (visi nodokli) K 2620 (Banka)

tāpēc kā 3. punktā “Finanses > Iestatījumi > Bankas operāciju atpazīšana” tika izveidots bankas darījuma likums.

4. Solis - perioda (mēneša) beigās veram vaļā EDS transakciju pārskatu un veidojam grāmatojums

D 572N (konkrēta nodokļa konts) K 57XX (visi nodokli)

Detalizētāk aprakstu kā iestatīt grāmatojuma kontus skatīties Finanses > Iestatījumi > Budžeta klasifikācijas kodi un Kā veidot grāmatojumus no EDS transakcijas pārskata